Anestezi dhe Reanimacion


Departamenti i Anestezisë dhe Reanimacionit në Salus është në funksion  të të gjitha nevojave kirurgjikale dhe mbështetëse në ndihmë të pacienteve. Përbehet nga dy shërbime, ai i Anestezisë dhe i Reanimcionit. Shërbimi i Anestezizë në spitalin Salus ofron 4(katër) alternativa të anestezizë të cilat janë : 1. Anestezi e Përgjithshme, 2.Anestezia Loco-regjonale, 3.Anestezia Sedative, 4.Anestezia me maske laringeale(LMA).

Sherbimi i Reanimacionit ofron të gjithe suportin intensiv dhe medikamentoz për pacientet me patologji kardiake, respiratore, renale, infektive, neurologjike. Ky repart i Terapise Intensive është i paisur me aparaturat bashkëkohore të ventilimit mekanik, monitorimit invaziv dhe jo invaziv të parametrave vital të pacientit dhe me suport medikamentoz të mjaftueshem për patologjitë e pacienteve.

Ky shërbim përfshin të gjitha llojet e anestezisë si:

Blog:

Oksigjen Ozono Terapia

📣📣Ozoni eshte nje gaz me formule O3 qe formohet nga shkarkimet elektrike ndaj oksigjenit.Eshte i formuar nga 3 molekula oksigjeni me ngarkese te plote oksidante.Efektet…

Terapia e dhimbjes

Terapia e dhimbjes, konsiston në qasjen terapeutike dhe shkencore për trajtimin e dhimbjes.Dhimbja akute e lidhur me një traumë fizike shpesh është e rikuperueshme në…

Të SIGURT në SALUS

✅NDIHUNI TË SIGURT NË SPITALIN SALUS! Çdo pacient përpara se të hyjë në Spitalin Salus për të kryer shërbimet mjekësore, kalohet në një filtër sigurie…

Ozonoterapia

📣📣Në Spitalin Salus do të fillojë aplikimi i terapisë së Ozonoterapisë nga Dr. Flamur Vellku dhe Dr. Nuri Qyra! ✅💧Ozonoterapia është provuar të jetë terapia…