FORMULARI I PËRSHTYPJEVE

Me plotësimin e këtij formulari na ndihmoni të përmirësojmë cilësinë e shërbimit ndaj jush.

Ky formular plotësohet sipas dëshirës.Pyetësor mikpritjeje
Faleminderit që gjetët kohë për të ndarë komentet tuaja me ne. Vlerësojmë gatishmërinë tuaj për të na dhënë mendimet dhe përvojën e sinqertë gjatë vizitës në spitalin tonë. Perceptimi dhe ndjesitë e pacientëve janë thelbësore për ne, pasi na ndihmojnë të identifikojmë fushat ku mund të përmirësojmë shërbimet tona dhe të sigurojmë që ata të marrin kujdesin më të mirë të mundshëm.

Faleminderit!

Sinqerisht,
Drejtoria e SALUS