Qendra Aero-Mjekësore (AEMC)

Kardiokirurgjia & Hemodinamika

Laborator Klinik Biokimik

Kirurgji e përgjithshme

Ortopedi

Stomatologji dhe Kirurgji maksilo-faciale

Obstetri – Gjinekologji

Urologji

Gastroenterologji

Neurokirurgji

Dietologjia

Endokrinologji

Prof. Dr. Costantino Zingaretti

Dr. Albiero Remo

Dr. Marco Turri

Msc. Hyrida Basha

Prof.Dr. Domenico Ferro

Prof. Dr. Paolo Maria Fantaguzzi

Dr. Giovanna Cattini

Prof. Dr. Fabrizio Monti

Prof.Dr. Vincenzo Di Placido

Dr. Massimiliano Del Ninno

Staf Mjekësor i kualifikuar

Struktura mjekesore përbehet nga mjekë italianë dhe shqiptarë të formuar në Itali e në vende të ndryshme të Europës, sipas standardeve klinike ndërkombëtare, duke përdorur teknikat operatore më të sofistikuara, të cilet respektojnë pacientin duke u mbështetur në pajisje dhe mjete gjithnjë avangarde. 
Mjeket tanë kujdesen që të ofrojnë shërbime shëndetësore mjaft komplekse dhe efikase shkencërisht të provuara, duke zënë në këtë fushë vendin e një strukture ekselence në territorin shqiptar.
Mjeket tanë ofrojnë shërbime shëndetësore që synojnë të garantojnë parandalimin, diagnostikimin dhe riaftësimin e pacientit. 

Rreth Salus

Spitali Salus është një strukturë spitalore private italo-shqiptare, multispecialistike, që ofron shërbime shëndetësore, ambulatoriale dhe shtrimi për trajtimin e sëmundjeve me karakter mjekësor dhe kirurgjikal.

Shërbimet kryhen nga mjekë italianë dhe mjekë shqiptarë të formuar në Itali dhe në vende të ndryshme të Europës, sipas standardeve klinike ndërkombëtare, duke përdorur teknikat operatore më të sofistikuara, duke perdorur pajisje dhe mjete gjithnjë avangarde. Në këtë mënyrë, Spitali Salus i garanton pacientit një procedurë diagnostikimi të sigurt dhe trajtimi  efikas për çdo patologjie të hasur.

Spitali Salus merr përsipër të kurojë pacientët me shërbimet shëndetësore të nivelit shumë të lartë, të cilat ofrohen gjithmonë me etikë, cilësi dhe profesionalizëm. Salus i garanton pacientit trajtimet më të mira, duke përdorur teknologji më të fundit, mënyra diagnostikimi dhe kurimi avangardë. Spitali Salus ofron  shërbim  profesional dhe në respektim të plotë të të drejtave të pacientit.

Kirurgjia mini-invazive për pacientet infertile

Myku i lëkurës dhe i thonjve

Çfarë janë dhe si trajtohen variçet e ezofagut?

Për vizita dhe ndërhyrje të specializuar urologjike,rezervoni tani një orar me Dr. Claudio Milani

Ekselenca në fushën e kirurgjisë vaskulare

Shqetësime me ciklin menstrual?Ja si ta kuptoni kur keni probleme.

Mos lejoni që zemrës suaj t'i "mbaroj koha".

Zbuloni praninë e sëmundjeve të arterieve koronale në kohë, përmes koronarografisë

Kur fëmijët janë të shëndetshëm,jeta është më e bukur!

Probleme me tiroiden?