Specialitetet

Qendra Aero-Mjekësore (AEMC)

Laborator Klinik Biokimik

Kirurgji e përgjithshme

Ortopedi

Stomatologji dhe Kirurgji maksilo-faciale

Obstetri – Gjinekologji

Urologji

Gastroenterologji

Neurokirurgji

Dietologjia

Endokrinologji

Radiologji

Neurologji

Otorinolaringologji

Okulistikë

Pediatri

Kardiologji

Nefrologji

Onkologji dhe Kemioterapi

Mjekësi Interne

Kirurgjia Vaskulare

Dermatologji

Alergologji

Fizioterapi

Psikologji

Urgjenca

Hematologji

Pneumologji

Anestezi dhe Reanimacion

Psikiatri

Reumatologji