img-0
img-8

Radiologji

Departamenti i Radiologjisë në Salus, merret me prodhimin dhe leximin e imazheve radiografike diagnostike ose terapeutike, gjithashtu ofron shërbime klinike dhe diagnostikim instrumental. Përveç kësaj, departamenti bashkëpunon me të gjitha departamentet e tjera të spitalit, duke bërë konsultime për pacientët e hospitalizuar.Personeli mjekësor merr pjesë në konferencat e Shoqërive Radiologjike Italiane më të rëndësishme dhe në kurset e përditësimit të organizuara nga vetë kompanitë dhe nga Departamentet Radiologjike Italiane.  I gjithë stafi, mjekësor dhe jo-mjekësor, veç kurseve të zakonshme të trajnimit për përdorimin e pajisjeve në dispozicion të shërbimit, periodikisht ndjek kurset e përditesimit dhe trajnimet siç kërkohet nga direktivat ministrore për edukimin e vazhdueshem mjekësor (ECM). Stafi ndjek kurse dhe takime të organizuara nga spitali Salus për të përmbushur dispozitat për sigurinë dhe trajnimin profesional.Shërbimi Radiologjik vepron në fusha të ndryshme që përfshijnë aktivitete që lidhen me hospitalizimin dhe aktivitetet ambulatore.

Departamenti i Radiologjisë disponon gjeneratën më të fundit të pajisjeve që i nënshtrohen periodikisht  kontrolleve parandaluese nga kompanitë furnizuese dhe për mirëmbajtjen rutinë nga stafi teknik spitalit. Gjendja e efikasitetit ose përdorimit të pajisjeve monitorohet periodikisht nga vetë struktura.

Llojet e shërbimeve:

 • Sistemi kardio-respirator
 • Sistemi skeletal
 • Aparat gastroenterik, pa dhe me kontrast (duke operuar traktin digjestiv)
 • Mamografia 
 • Panoramex
 • Indet dhe organe sipërfaqësore
 • Indet dhe organet e thella
 • Cerebrale
 • Temporale
 • Maksilo-facial
 • Dentascan
 • Qafa
 • Toraks
 • Abdomen
 • Shtylla kurrizore
 • Osteoartikulare
 • Angio dhe Uro TAC
 • Cerebrale
 • Maksilo-facial
 • Qafa
 • Toraks
 • Shtylla kurrizore
 • Sistemi muskulo-skeletal
 • Abdomeni
 • Pelvis
 • Colangio RM

Shërbimi Radiologjik disponon gjeneratën më të fundit të pajisjeve që i nënshtrohen çdo vit kontrolleve parandaluese nga kompanitë furnizuese dhe për mirëmbajtjen rutinë nga stafi teknik. Gjendja e efikasitetit ose perdorimit te pajisjeve monitorohet periodikisht nga struktura vete.

Shërbimi Radiologjik ka pajisjet e mëposhtme kryesore:

 • RX digital i telekomanduar me stativ dhe mur
 • Ekografi me Color Doppler
 • Mamografi
 • TAC multislice
 • Rezonancë magnetike 1.5 tesla

Mjekët e departamentin: Radiologji

Dr. Besmir Bulku

Dr. Dorina Shqalshi

Dr. Viola Cala

Për të rezervuar një konsultë me mjekët tanë plotësoni fushat e mëposhtme

Artikuj për departametin: Radiologji

Radiologjia Dixhitale - Radiologjia Tradicionale.

Kistet e gjirit

Të SIGURT në SALUS

Radiologjia Dixhitale

Cfarë është Sinusiti?

Biopsia e gjirit