Të SIGURT në SALUS

✅NDIHUNI TË SIGURT NË SPITALIN SALUS! Çdo pacient përpara se të hyjë në Spitalin Salus për të kryer shërbimet mjekësore, kalohet në një filtër sigurie dhe kontrolli.

✅I gjithë stafi mjekësor dhe infermieror është i pajisur me veshjen speciale dhe masat mbrojtëse përkatëse. Në Spitalin Salus, përpara kryerjes së vizitave me mjekët specialistë apo ekzaminimeve të tjera, ju do kontrolloheni për temperaturën me anë të termometrit termik, për historikun tuaj të udhëtimit apo kontaktit social, do dezinfektoni duart me alkool dhe do pajiseni me masat mbrojtëse si doreza apo maska, për sigurinë tuaj dhe të tjerëve!

Në Salus, kryhet kirurgji në raste URGJENCE dhe vizita mjekësore për cdo specialitet! Cdo ambjent i spitalit Salus dezinfektohet rregullisht dhe ne forme strikte, per te garantuar SIGURINË tuaj!

☎️Kontakto ne numrin 0682053180/www.salus.al