Dr. Yllson Ibraimllari

Ortoped

Punësimi

26 shkurt 2010 – 4 shkurt 2011 I punësuar në Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve, Ministria e Drejtësisë, në Qendrën
Spitalore të Burgjeve.
Lloji i punës: Mjek
Detyrat dhe përgjegjësitë: Marrja nën kujdes dhe mbikqyrja e shëndetit të
pacientëve.

28 qershor 2002 – 26 nëntor 2012 Oborri Mbretëror Shqipëtar,
Rr. “Murat Toptani”, Tiranë
Lloji i punës: Doktor privat i Oborrit Mbretëror Shqipëtar.
Detyrat dhe lloji i punës: Kujdesi mjekësor.

9 Qershor 2001 – 31 Mars 2004 Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë, Inspektor i Entitetit
Publik Profesional të Këshillit të Qarkut Tiranë
Lloji i punës: Regjistrimi dhe qasja në anëtarësinë e mjekëve dhe stomatologëve.
Detyrat dhe lloji i punës: Kontrolli i standardeve dhe gjykimi profesional.
2010-2016
Qendra Spitalore Nënë Tereza, Shërbimi Universitar Ortopedik / Traumatologjik në Qendrën Traumatike
Korrik 2016 e në vazhdim Mjek Ortoped – Traumatolog, Spitali Italian “SALUS”

Shtator 2011 – 10 Prill 2015 Qendra Spitalore Nënë Tereza, Shërbimi Universitar
Ortopedik / Traumatologjik në Qendrën Traumatike
Universitare (Ish Spitali Ushtarak), Tiranë
Lloji i punës: Internist, specializant dhe praktikant.
Detyrat dhe përgjegjësitë: Pjesëmarrja në ndërhyrje kirurgjikale dhe ndjekja e protokolleve mjekësore.

Arsimi

Nga viti 1986 deri në vitin 1990: Shkolla e mesme Buçimas (Gjimnazi) në Pogradec.
Nota mesatare: Rezultati: 9.7

Nga 1992 në 2000: Universiteti i Tiranës.
Institucioni dhe lloji i arsimit: Fakulteti i Mjekësisë.
Diplomim në Mjekësi të Përgjithshme.
Kualifikimi: Kam përfunduar praktikën dhe specializimin në Traumatologji Ortopedike më 10 prill 2015,
liçenca nr. 1050 nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë.