Dr. Gastone Bergamaschi

Punësimi

Dr. Gastone Bergamaschi është mjek kirurg ekspert ne kirurgjinë vaskulare dhe pret në Spitalin Salus pacientet per vizita dhe nderhyrje për:
– Sëmundje cerebrovaskulare siç është stenoza e arteries karotide
– Patologji ishemike akute ose kronike e gjymtyrëve të sipërme.
– Qasje për hemodializë (fistulat altero venoze).
– Arteriopati akute ose kronike e gjymtyrëve të poshtme; arteriopatia diabetike.
– Patologji aneurizmatike e aortës abdominale ose iliace; patologjia aneurizmatike e arterieve viscerale.
– Arteriopatia e venave varikoze
– Insuficenca venoze sipërfaqësore
– Patologji akute ose kronike e qarkullimit venoz të thellë periferik dhe iliac-kaval

Arsimi

Diplomuar ne Kardio-Angio-Kirurgji
Diplomuar ne Kirurgji Vaskulare

Pergjegjes i Departamentit te Kirurgjise gjenerale ne Spitalin “Alto Vicentino” ULSS4
Ne vitin 2002 Pergjegjes i Departamentit te Kirurgjise Vaskulare ne ULLSS 20 Verona
Misione te ndryshme bashkepunimi nder te cilat, mjek kirurg vaskular ne vititn 2004, Spitali i Pejes, Kosove dhe po ashtu ne Padova.