Dr. Francesco Torzelli

Hematolog / Alergolog

Punësimi

Dr. Francesco Torzelli, është diplomuar për Mjekësi dhe Kirurgji në vitin 1991, në Universitetin ‘’La Sapienza’’ (Romë) dhe specializuar në degën e Hematologjisë e alergologjisë klinike dhe imunologjisë, në mjekësinë e brendshme dhe patologjinë klinike.

Nga viti 1988-1992, ai ka punuar në Klinikën e Mjekësore të Pol. Umberto I ° të Universitetit La Sapienza të Romës dhe klinikat e shërbimit të Fiziopatologjisë respiratore të të njëjtit Institut, duke kryer testet e funksionit të frymëmarrjes dhe mostrat arteriale për analizën e gazit të gjakut.

Si pjesë e veprimtarive mësimore dhe trajnuese Dr. Torcelli mori pjesë në Shërbimin Special të Imunologjisë Klinike dhe Alerologjisë, të Klinikës Mjekësore Umberto (Romë).

Arsimi