Dr. Ervisa Korbeci

Mjeke e përgjithshme

Punësimi

• Data (nga – ne) 2006 –2015
• Emri dhe adresa e punedhenesit Diakonia Agapes Office
Tiranë – Shqiperi
• lloji i biznesit sektorit OJF
• Pozicioni Mjeke

• Data (nga – ne) 2014 – ne vazhdim
• Emri dhe adresa e punedhenesit Spitali Italian SALUS
Sherbimi i Mjekesise Interne
• Lloji I biznesit sektori Spital Privat
• Pozicioni Mjek Internist

• Data (nga – ne)
2011 –2015
• Emri dhe adresa e punedhenesit QSUT
Sherbimi I Mjekesise Interne
• Lloji I biznesit sektorit Spital Publik
• Pozicioni Mjek specializant

Arsimi

• Data (nga – ne) 2011 –2015
• Institucioni QSUT
• Tituli i kualifikimit Mjek specializant
•Niveli i diplomes Diplome post univesitare

• Data (nga – ne) 1999 – 2005
• Institucioni Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Mjeksise
• Titulli i kualifikimit Mjek i pergjithshem