Dr. Eneida Bozaxhiu

Mjeke e Përgjithshme

Punësimi

Shtator 2005 – Korrik 2008: Mjeke Familje, sektori i Pediatrisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimit të Kujdesit, Berat, Shqipëri
Korrik 2008 – Korrik 2012: Specializante në Shërbimin Universitar të Mjekesisë Interne dhe Hipertensionit, Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, Shqipëri.
Prej Korrikut 2012: Mjeke Interniste, Spitali Multispecialistik Mediko-kirurgjikal italo-shqiptar Salus, Tiranë.

Arsimi

Diplomuar per mjekesi te pergjithshme ne Fakultetin e Mjekesise Tirane :
1999-2005: Diplomuar Mjeke e Përgjithshme, Fakulteti i Mjekësise, Universiteti Tiranë.
2008-2012: Specializim në Mjekësi Interne. Shërbimi Universitar i Mjekësisë Interne dhe Hipertensionit. Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza, Tiranë, Shqipëri.
Qershor 2011: EASL Shkolla Klinike e Hepatologjisë Kursi 16: Karcinoma Hepatoqelizore, Jeruzalem, Izrael.
.