Dr. Dritan Reovica

Kirurg

Punësimi

Data Gusht 2002 – Maj 2004
Pozicioni Mjek I pergjithshem
Detyrat kryesore Vizita, kontrolle mjekesore. Diagnostikime ne ambulance. Ndjekia e pacienteve me patologji kronike.
Emri dhe adresa e punedhenesit Drejtoria Rajonale e Shendetit Publik Berat

Data Maj 2004- Maj 2008
Pozicioni Mjek Specializant ne Qendren Spitalore “Nene Tereza”, Klinika e Kirurgjise se Pergjithshme Nr 3
Detyrat kryesore Plotesimi i dokumentacionit, asistence ne nderhyjet kirurgjikale, pjesemarrje ne punimet shkencore te Klinikes.
Emri dhe adresa e punedhenesit QSUT “Nene Tereza”, Shefi I Sherbimit Prof.Dr. Nikollaq Kaçani

Data Maj 2008 – Ne vazhdim
Pozicioni Mjek Kirurg
Detyrat kryesore Vizita Klinike, Kryerja e interventeve kirurgjikale ( Appendektomi, Kolesitektomi, Ileus Intestinal, Plastike e hernieve te paretit abdominal), asistim ne interventet kirurgjikale (Kirurgjia e tumoreve te traktit digjestiv), plotesimi I dokumentacionit, ndjekja e te semureve postoperatore.
Emri dhe adresa e punedhenesit QSUT “Nene Tereza”, Shefi I Sherbimit te Kirurgjise se Pergjithshme Nr 3,
Prof.Dr. Nikollaq Kaçani

Arsimi

EDUKIMI
Data 2004-2008
Titulli I Diplomes Mjek Specialist Kirurg I Pergjithshem
Emrii institucionit Universiteti I Tiranes, Fakulteti I Mjekesise
Titulli I Mikrotezes Konfrontimi I te dhenave imazherike dhe peroperatore ne kirurgjine e gjendres Tiroide. Komplikacionet postoperatore
Data 1996 -2002
Titulli I Diplomes Mjek i Pergjithshem
Emrii institucionit Universiteti I Tiranes, Fakulteti I Mjekesise
Titulli I Temes se Diplomes Roli I antibiotikoprofilaksise, drenimit subkutan dhe diteqendrimit preoperator ne infeksionin e vendit kirurgjikal.

Data 1992 -1996
Titulli I Diplomes Diplome Pjekurie
Emrii institucionit Shkolla e Mesme e Pergjithshme “Babe Dude Karbunara”, Berat

Data 2009
Titulli I Çertifikates Trajnim per menaxhimin e emergjencave mjekesore.
Emrii institucionit Ministria e Shendetesise

Artikuj dhe Botime Kongresi Ipeste I Federtes Nderkombetare per kontrollon e Infeksioneve,(IFIC, Kroaci 2004)
Roli I antibiotikoprofilaksise ne parandalimin e infeksionit ne plaget e pastra.