Dr. Alberto Torreggian

Mjek Okulist

Punësimi

Drejtues i departamentit të Oftlatmologjisë në AUSL të Bolonjës.

Arsimi

Dr. Alberto Torreggiani është specializuar në Ophthalmology në Universitetin e Bolonjës në vitin 2002. Prej ketij viti ka ushtruar profesionin si mjek okulist duke kryer kirurgji nga me te komplikuarat