Dr. Alberto Pasqualin

Mjek Neurokirurg

Punësimi

Prof. Dr. Alberto Pasqualin nga janari i vitit 1999 e deri më tani është Drejtor i Seksionit të Neurokirurgjisë Vaskulare në Verona.
Në 2014 ishte Kryetar i “Konferencës së 7-të të Kirurgjisë Stroke të Evropian-Japoneze”.

Arsimi

Nga viti 2013 e deri më tani ai ka vepruar si Koordinator Kombëtar i Seksionit Vaskular të Shoqërisë Italiane te Neurokirugjisë.
Ka kryer më shumë se 1200 operacione për aneurizma cerebrale dhe më shumë se 400 operacione për angioma cerebrale.
Ai ka botuar gjithashtu 170 artikuj me gjatësi të plotë, ka redaktuar 3 libra mbi neurokirurgjinë vaskulare dhe ka përgatitur kapituj të ndryshëm për botime prestigjioze ndërkombëtare.