img-8

Psikologji

Departamenti i Psikologjisë në Salus, ka funksion të rëndësishëm në mbështetjen psikologjike dhe parandaluese  të individeve që kerkojnë ndihmë për problematika apo çrregullime të ndryshme, gjithashtu edhe për pacientet që  qëndrojnë për periudha të gjata ose jo, brenda spitalit. Procesi i terapise psikologjike bazohet mbi të gjitha në motivimin e pacientit, për të përmirësuar cilesinë e shendetit te tij , kryen vlerësime psikologjike dhe seanca konsultimi. Format e terapise janë nga më të ndryshmet siç është terapia individuale, terapia multifamiljare, terapi grupi dhe terapi në çift. Psikologu kryen teste psikologjike për të vlerësuar aftësitë intelektuale dhe aspekte të ndryshme të individit, dëgjon shqetësimet, përvojat, nevojat e personit dhe e ndihmon të pranojë realitetin e tij shëndetësor. 

Terapia psikologjike është një metodë kure për shqetësimin/çrregullimin psikologjik dhe suksesi i një terapie varet mbi të gjitha nga ” feeling”, raportin që krijohet midis terapistit dhe pacientit. Prioriteti ynë është  rendesia e ruajtjes së privatësisë së pacientit. Ajo çfarë trajtohet në seancë mbetet midis pacientit dhe psikologut.   

Çrregullimet që trajtohen :

Për secilën nga problematikat kryhet

Mjekët e departamentit: Psikologji

Dr. Enkelana Lekli

Englantina Mersini

Për të rezervuar një konsultë me mjekët tanë plotësoni fushat e mëposhtme

Artikuj për departamentin: Psikologji

Terapia në çift.

Cilat janë simptomat e depresionit?

Çrregullimi i Hiperaktivitetit të Deficitit të Vëmendjes.

Çrregullimet e të ngrënit: Njohja dhe trajtimi.

Trajtim e varësisë patologjike në Salus.

Çfarë është çrregullimi i ankthit?