Oncology and Chemotherapy

Chemotherapy is a method of treating cancer with medications that aims to:

Part of the oncology department is also DR. Carmelo Pozzo, Italian oncologist with more than 20 years of experience in treating patients affected by malignant and benign tumors at different stages of the disease!

At Salus Hospital it is possible to follow the patient in these steps:

At Salus Hospital you will find:

Doctors:Oncology and Chemotherapy

Dr. Carmelo Pozzo

Articles:Oncology and Chemotherapy

Termat që duhet të njihni rreth Kancerit të Gjirit.

Të SIGURT në SALUS

30-50% të rasteve të kancerit janë të parandalueshme.

KANCERI I PANKREASIT (Adenokarcinoma pankreatike)

Si reagon organizmi ynë kur bëhet fjalë për kancerin?

Kanceri i mushkërisë