Dietologjia

“Shërbimi i Dietologjisë/ Nutricionit  në spitalin Salus për herë të parë funksionon ne një bashkëpunim të ngushtë me shërbimin e Psikologjisë-Psikiatrisë, Departamentin e Endokrinologjisë, Departamentin e Gastroenterologjisë  dhe Departamentin e Kirurgjisë së Përgjithshme, e pajisur me të gjitha aparaturat për matjet antropometrike, matjet e aktivitetit fizik, etj

Në këtë zyrë do kryhet informimi dhe edukimi i pacientëve  në kuadrin e kujdesit parësor shëndetësor, me qëllim mbrojtjen dhe promovimin e mirëushqyerjes dhe rëndësinë e aktivitetit fizik.

Në bashkpunim me stafin mjekësor, do bëhet vlerësimi dhe diagnostifikimi i rreziqeve dietike për pacientët e hospitalizuar, gjithashtu edhe për pacientët që vijnë për të kryer konsultë dietologjike, bazuar ne informacionet dhe kërkimet më të reja shkencore, dhe   metodat e pranuara nga organet evropiane kombëtare dhe  shoqatat shkencore

Synimi i Shërbimit të Dietologjisë është , ofrimi i shërbimeve të një standarti të lartë shëndetësor duke përfshire :

Mjekët e departamentit: Dietologjia

Msc. Hyrida Basha

Për të rezervuar një konsultë me mjekët tanë plotësoni fushat e mëposhtme

Artikuj për departamentin: Dietologjia

Dita Botërore e Obezitetit

Paketa për vlerësimin e parametrave trupor

Paketa e mbipeshës

Obeziteti

Dita Botërore e Ushqimit

Çrregullimet e të ngrënit: Njohja dhe trajtimi.