Anestezi dhe Reanimacion

Departamenti i Anestezisë dhe Reanimacionit në Salus është në funksion  të të gjitha nevojave kirurgjikale dhe mbështetëse në ndihmë të pacienteve. Përbehet nga dy shërbime, ai i Anestezisë dhe i Reanimcionit. Shërbimi i Anestezizë në spitalin Salus ofron 4(katër) alternativa të anestezizë të cilat janë : 1. Anestezi e Përgjithshme, 2.Anestezia Loco-regjonale, 3.Anestezia Sedative, 4.Anestezia me maske laringeale(LMA).

Sherbimi i Reanimacionit ofron të gjithe suportin intensiv dhe medikamentoz për pacientet me patologji kardiake, respiratore, renale, infektive, neurologjike. Ky repart i Terapise Intensive është i paisur me aparaturat bashkëkohore të ventilimit mekanik, monitorimit invaziv dhe jo invaziv të parametrave vital të pacientit dhe me suport medikamentoz të mjaftueshem për patologjitë e pacienteve.

Ky shërbim përfshin të gjitha llojet e anestezisë si:

Mjekët e departamentit: Anestezi dhe Reanimacion

Dr. Leonard Grazhdani

Dr. Alda Babasuli

Dr. Sokol Peçnikaj

Dr. Shkëlqim Methasani

Për të rezervuar një konsultë me mjekët tanë plotësoni fushat e mëposhtme

Artikuj për departamentin: Anestezi dhe Reanimacion

Departamenti i Anestezisë dhe Reanimacionit në Salus

Oksigjen Ozono Terapia

Të SIGURT në SALUS

Terapia e dhimbjes