Shëndeti është prioritet

Spitali Salus, vjen pranë jush me Qendrën Aeromjekësore (AeMC), e para dhe e vetmja qendër e llojit të saj në Shqipëri!

🔹Qendra e parë AERO-MJEKËSORE në Shqipëri, synon të mbrojë shëndetin e personelit të fluturimit e mbi të gjitha mundëson certifkimin e personelit për të garantuar sigurinë e fluturimit.

🔹Certifikatat që qendra jonë Aero-Mjekësore SALUS AeMC lëshon janë të dedikuara për stafin e fluturimit si më poshtë:
⭐️Class 1, 2, LAPL
⭐️Cabin crew
⭐️Kontrolluesit e fluturimit

Të gjitha certifikatat e lëshuara nga Qendra AeMC janë në përputhje me Rregulloret e Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar dhe Rregullores EASA, PART–MED.

🔹Drejtuese e Qendrës Aero-Mjekësore Salus është Dr. Vincenza Indelicato.

👩🏻‍⚕️Dr. Indelicato është ndër mjeket më eksperte të fushës dhe në eksperiencën e saj shumëvjeçare ka asistuar në proceset e Certifikimit të ekuipazheve të kompanive të mirënjohura Ndërkombëtare.

Për më shumë informacion na kontaktoni në numrat e telefonit :
📲+355 682053180 / +355 42390500
📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al