Rejuvenimi Ovarial (PRP)

🔹 Mosha biologjike ovariale është faktor kyç për fertilitetin, duke pasur parasysh që cilësia dhe sasia e ovociteve (rezerva ovariale) ulet me kalimin e viteve, e cila përkthehet edhe si ulje e probabilitetit për të konceptuar dhe arritur një shtatzëni.

🔹 Rejuvenimi ovarial me PRP (Platelet Rich Plasma) ose Plazma e Pasur me Trombocite, është një procedurë inovative dhe terapeutike që përdoret për të stimuluar dhe përmirësuar funksionin e vezoreve dhe cilësinë e vezëve, duke ju afruar më pranë ëndrrës suaj për t’u bërë nënë. Kjo lloj terapie përdor plazma të pasur me faktor rritje, e cila merret nga gjaku i vetë pacientes, dhe më pas injektohet direkt tek vezoret.

▶️ Ky trajtim rekomandohet kryesisht për:

• Gratë që kanë cikle menstruale të parregullta ose mungesë të ovulacionit, kjo procedurë mund të ndihmojë në rregullimin e cikleve dhe përmirësimin e shanseve të konceptimit.
• Gratë që përballen me sfida në konceptim për shkak të sasisë së ulët të vezëve ose mosha e avancuar.
• Në disa raste, rejuvenimi ovarial me PRP mund të përdoret për të përmirësuar shanset e suksesit të procedurave të Fertilizimit In Vitro (IVF).
• Procedura gjithashtu mund të jetë e dobishme për gratë që janë duke përjetuar simptoma të menopauzës së hershme ose që janë në rrezik të menopauzës së hershme.

👩🏻‍⚕️Dr. Ledja Toro, një eksperte e talentuar dhe e përkushtuar në fushën e obsetrikës dhe gjinekologjisë, pret të gjitha femrat për vizita dhe konsulta. Ajo do të kujdeset për ju me përkushtim dhe profesionalizëm, duke garantuar një trajtim të personalizuar dhe të kujdesshëm, i bazuar në nevojat dhe objektivat tuaja specifike.

👉🏼Në Spitalin Salus ju jeni në duar të sigurta, mos hezitoni, kontaktoni tani në numrat e telefonit:
📲+355 682053180 / +355 42390500

📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al

𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬, 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐲𝐭