Radiologjia Dixhitale – Radiologjia Tradicionale.

Në sajë të Radiologjisë dixhitale mundësohet ekzaminimi korrekt, në një afat kohor më të shkurtër dhe me një ekspozim të reduktuar ndaj rrezeve X.
Por, cilat janë veçoritë që e dallojnë radiologjinë dixhitale nga ajo tradicionale?
Radiologjia Dixhitale:
– Cilësi më e lartë e imazheve
– Imazhi mund të zmadhohet për të mundësuar një diagnozë më preçize
– Imazhet mund të merren nga pacienti në formë dixhitale, të dërgohen dhe të aksesohen nga lloje të ndryshëm dispozitivësh apo monitorësh
– Ekspozim i limituar ndaj rrezeve X
– Proçesi më i shpejtë i radiografisë
Radiologjia Tradicionale:
– Cilësi e reduktuar e imazhit
– Imazhi nuk mund të zmadhohet
– Imazhi mund të shihet vetëm në ekranet me dritë
– Më tepër ekspozim ndaj rrezeve X(në nivele të sigurta)
– Kohë më e gjatë për proçesimin e imazhit
📥Për të rezervuar ose për më tepër informacion rreth shërbimit të Radiologjisë në Salus na shkruani ose kontaktoni në numrat e telefonit:
+355 682053180
+355 4 23 90 500