Psikologu në Salus

E dini se pacientëve të shtruar në Salus i ofrohet edhe shërbimi i psikologut, sipas nevojës së tyre, për t’i ndihmuar të kapërcejnë më me lehtësi sëmundjet/operacionin e kryer?

Spitalin Salus ofron asistencë/suport psikologjik për pacientët gjatë qëndrimit në Salus. Gjithashtu psikologia jonë kryen edhe vizita apo konsulta..

➕Salus, spitali yt!