Psikologjia

Departamenti i Psikologjisë në Salus, ka funksion të rëndësishëm në mbështetjen psikologjike dhe parandaluese  të individeve që kerkojnë ndihmë për problematika apo çrregullime të ndryshme, gjithashtu edhe për pacientet që  qëndrojnë për periudha të gjata ose jo, brenda spitalit. Procesi i terapise psikologjike bazohet mbi të gjitha në motivimin e pacientit, për të përmirësuar cilesinë e shendetit te tij , kryen vlerësime psikologjike dhe seanca konsultimi. Format e terapise janë nga më të ndryshmet siç është terapia individuale, terapia multifamiljare, terapi grupi dhe terapi në çift. Psikologu kryen teste psikologjike për të vlerësuar aftësitë intelektuale dhe aspekte të ndryshme të individit, dëgjon shqetësimet, përvojat, nevojat e personit dhe e ndihmon të pranojë realitetin e tij shëndetësor. 

Terapia psikologjike është një metodë kure për shqetësimin/çrregullimin psikologjik dhe suksesi i një terapie varet mbi të gjitha nga ” feeling”, raportin që krijohet midis terapistit dhe pacientit. Prioriteti ynë është  rendesia e ruajtjes së privatësisë së pacientit. Ajo çfarë trajtohet në seancë mbetet midis pacientit dhe psikologut.   

ÇRREGULLIMET QË TRAJTOHEN :

PËR SECILËN NGA PROBLEMATIKAT KRYHET :
  • Diagnostikimi dhe vlerësimi i problemeve psikologjike
  • Terapi këshillimi, mbështetje, parandalim dhe aktivitete rehabilitimi.
  • Promovimi i mirëqenien së individit duke u bazuar tek risurset e tij.

 

Mjekët:

Blog:

Terapia e grupit

Terapia e grupit është një formë e psikoterapisë e cila kryhet në praninë e disa individëve. U zhvillua për herë të parë gjatë viteve 1900…

Terapia në çift.

➡️💑Terapia në çift është një ndërhyrje që synon të ndihmojë bashkëshortët / bashkëjetuesit në vështirësi për të kapërcyer momentet kritike që hasin gjatë udhëtimit të…

Të SIGURT në SALUS

✅NDIHUNI TË SIGURT NË SPITALIN SALUS! Çdo pacient përpara se të hyjë në Spitalin Salus për të kryer shërbimet mjekësore, kalohet në një filtër sigurie…

Psikologu në Salus

E dini se pacientëve të shtruar në Salus i ofrohet edhe shërbimi i psikologut, sipas nevojës së tyre, për t’i ndihmuar të kapërcejnë më me…