Përse duhen kontrolluar nishanët?

Kur ka qenë hera e fundit që keni kontrolluar nishanet?
Nishanet konsiderohen si rritje e lëkurës (zgjatje e saj) dhe mund të variojnë në forma/ngjyra të ndryshme. Ato mund të shfaqen kudo në lëkurë, vetëm apo në grup me të tjera.
Shumica dërrmuese e nishaneve janë beninje (të padëmshme), por herë pas here ato mund të shndërrohen në një melanomë të kancerit të lëkurës. Çdo nishan që po ndryshon formë ose vazhdon të rritet duhet të kontrollohet, qoftë i ri apo ekzistues.
Kontrolli i nishaneve me anë të dermatoskopit është një metodë e avancuar diagnostike sepse arrin të diagnostikojë kancerin e lëkurës në fazat e hershme të tij.
Përse të prisni problemin? Nëse kontrolloni lëkurën tuaj në mënyrë periodike nuk keni arsye të shqetësoheni.
Për më shumë informacion, apo për të rezervuar një orar me Prof. Dr. Andrea Artigiani, dermatolog me ekseperiencë shumëvjeçare telefononi tani në numrat e kontaktit që ilustrohen në vijim.
📲+355 682053180 / +355 42390500
📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al