Neurokirurgjia në Salus

Njësia e neurokirurgjisë i ofron pacientit një rrugë diagnostikimi dhe terapeutike të plotë për Neurokirurgjinë spinale dhe të Sistemit Nervor Periferik. Të gjitha ndërhyrjet realizohen sipas teknikave kirurgjike më të azhornuara mini dhe mikro invazive, duke lejuar një hospitalizim të shkurtër dhe një pakësim të shfaqjeve të dhimbjeve peri dhe postoperatore. ➡️Kontakti i vazhdueshëm mes Njësise së Radiologjisë, me disponibilitetin e TAC e Rezonancës magnetike dhe Njësisë së Neurokirurgjisë na lejon të kurojmë shumë patologji neurologjikë, të cilat kërkojnë si një diagnostikim të detajuar, ashtu si edhe një trajtim kirugjikal.

Patologjitë më të shpeshta të trajtueshme janë:
➡️Tumore te trurit, shtyllës kurrizore dhe kafkës
➡️Trauma të kokës dhe shtyllës kurrizore
➡️Sëmundjet e shtyllës kurrizore dhe disqet e prolapsuara
➡️Aneurizmat cerebrale dhe traumat
➡️Epilepsia
➡️Hernie të Diskut Cervikal
➡️Skolioza
➡️Frakturat Lumbare Vertebrale
➡️Meningiomë
➡️Frakturat e vertebrave
➡️Spondilolisthesis

Kontakto me departamentin e Neurokirurgjise ne Salus: +354 68 20 53 180

TË TJERA