Nefropatia Diabetike

Nefropatia Diabetike është nje nga komplikacionet më serioze të shkaktuara nga diabeti.

🔹Kjo patologji ndikon në funksionimin normal të veshkave, dëmton sistemin e filtrimit dhe mund të çojë deri në mosfunksionim total të veshkave.

🔹Mënyra më e mirë për të shmangur Nefropatinë Diabetike është jetesa e shëndetshme dhe mbajtja nën kontroll e diabetit dhe tensionit, megjithatë diagnostikimi i hershëm është thelbësor në trajtimin efektiv të kësaj patologjie.

👩🏻‍⚕️Dr. Larisa Shehaj është diplomuar në vitin 2016 për Nefrologji në Universitetin e Shkencave Mjekësore, Fakulteti i Mjekësisë Gulhane, në Ankara, Turqi.

-Dr. Shehaj ka kryer Subspecializimin në Turqi nga Shoqata Ndërkombëtare.

👉🏼Për të rezervuar një vizitë me Dr. Larisa Shehaj kontaktoni në numrat e telefonit:
📲+355 682053180 / +355 42390500

📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al
𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬, 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐲𝐭