Mundësojmë Certifikata Mjekësore për ekuipazhin e fluturimit,sepse për sigurinë tuaj shëndetësore ndalohet kompromisi!

Qendra e parë AERO-MJEKËSORE në Shqipëri, AeMC synon të mbrojë shëndetin e personelit të fluturimit e mbi të gjitha mundëson certifkimin e tyre për të garantuar sigurinë e fluturimit.

Certifikatat që qendra jonë Aero-Mjekësore SALUS AeMC lëshon janë të dedikuara për stafin e fluturimit si më poshtë:

• Class 1, 2, LAPL

• Cabin crew

• Kontrolluesit e fluturimit

Të gjitha certifikatat e lëshuara nga Qendra AeMC janë në përputhje me Rregulloret e Autoritetit të Aviacionit Civil Shqiptar dhe Rregullores EASA, PART–MED.

Ndërkohë, Drejtuese e Qendrës Aero-Mjekësore Salus është Dr. Vincenza Indelicato. Mjekja në fjalë, është ndër mjeket më eksperte të fushës dhe në eksperiencën e saj shumëvjeçare ka asistuar në proceset e certifikimit të ekuipazheve të kompanive të mirënjohura ndërkombëtare.

Për më shumë informacion na kontaktoni në numrat e telefonit:

📲+355 682053180 / +355 42390500

📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë

🌐www.salus.al

➕𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬, 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐲𝐭