img-0
img-8

Prof. Dr. Costantino Zingaretti

Arsimi

– Më,1978 – Diplomë në Mjekësi dhe Kirurgji në Universitetin e Perugia.
– Më,1985 – Specializimi në Kirurgjinë e Përgjithshme në Universitetin e Pizës.
– Më, 1990 – Specializimi në Kirurgjinë Vaskulare në Universitetin e Bolonjës.

Punësimi

Prof. Dr. Zingaretti,  Kirurg i ekselencës botërore në fushën e Kirurgjisë :
– Nga 1987 deri në vitin 1997, Drejtues i Kirurgjisë së Nivelit të Parë në Spitali “Imola” në Bolonja
– Nga viti 1997-të deri në vitin 1999-të, Drejtor i strukturës së Kirurgjisë së Përgjithshme në Spitali Urbino , Pesaro.
-Nga viti 1999-të – deri më sot , Drejtori i strukturës së Kirurgjisë së Përgjithshme dhe Vaskulare, në Spitalet e “Riuniti Marche Nord” në Pesaro.
– Nga viti 2005 deri në vitin 2016-të, Drejtor i Departamentit të Kirurgjisë, në Spitalin Pesaro.
– Që nga viti 2007-të – deri më tani, Profesor në Universitetin Politeknik të “Marche” Itali.
– Përvojë kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e Kirurgjisë së Përgjithshme, Vaskulare , Onkologjike dhe Laparoskopike.
– I specializuar në :

  • Kirurgji onkologjike
  • Kirurgji e somakut
  • Kirurgji te rrugeve biliare -hepato- pankreatik
  • Kirurgji torako-pulmonare
  • Kirurgji endovaskulare vaskulare dhe arteriale
  • Kirurgjine e gjëndrve te tiroide
  • Kirurgjin onkologjike të gjirit
  • Torakale, që përfshin mediastinumin, trajtimi i pneumotoraksit, torakoskopia operative dhe diagnostike, ezofag funksional
  • Vaskulare, që përfshin trajtimin kirurgjik të aneurizmave të aortës, patologjive obstruktive nga arteria karotide periferike në atë periferike si dhe kirurgjinë urgjente.
  • Në fushën e kancerit të gjirit si, mastektomia me rikonstruksion protetik, kuadrantektomia, heqja e nyjës limfatike sentinel, limfadenektomia axillare, mastopeksia reduktive dhe aditiv.

-Autor dhe bashkëautor në më shumë se 70 botime shkencore në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.
-Organizator dhe lektor në më shumë se 30 kongrese shkencore.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Prof. Dr. Costantino Zingaretti

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Prof. Dr. Costantino Zingaretti