Prof.Dr. Zihni Sulaj

Arsimi

 • 1972 – 1978,  Mjek i Përgjithshëm, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
 • 1987 – 1991, Specializim në fushën e Toksikologjisë Klinike ( praktikë klinike dhe teori plotësimi me 5 provime pasuniversitare (Toksikologji klinike,Toksikologji Mjekësore Ushtarake, Farmakologji Klinike, Mjekësi Ligjore dhe Filozofi),Instituti i Kërkimeve Mjekësore Ushtarake/Departamenti i Armëve të Dëmtimit në Masë (ADM) Toksikologji.Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
 • Maj – Shtator 1993, Çertifikatë Kualifikimi mbi Metodat Aktive të Detoksifikimit, Hemodializa Akute dhe Hemoperfuzioni, Spitali i Përgjithshëm Ushtarak 401,  Athinë, Greqi
 • Tetor 1995 – Janar 1998, Planifikues i Politikave Kombëtare për Problemet e Abuzimit Substancor, Drogë dhe Alkool, Programi i KE, DRSTP I, grupi  “POMPIDOU”, Francë,  Austri, Poloni. 
 • Shkurt – Qershor 1996 ,Çertifikatë Kualifikimi Rehabilitimi i pacientëve Toksikodipendent,Programi i KE DRSTP I, Grupi “Pompidou”  Torino – Itali, Londër – Angli.
 • Janar 1998 –  Dhjetor 2001,Asistencë Teknike për uljen e kërkesës për drogë,Udhëheqës i Ekipit Kombëtar në Projektin Europian ‘’Primary Prevention Within Communities”,Programi i PHARE, KE, Vjenë, Varshavë. 
 • 18 Mars – 29 Prill 2000, Çertifikatë Trajnimi, Asistencë Teknike për Planifikim Strategjik,NOVIB – ANTRAC. 
 • 24 Tetor 2001, Profesor i Asociuar,Njohuri të thelluara akademike dhe klinike në fushën e Toksikologjisë Klinike dhe Adiktologjisë ,Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.
 • 19-23 Prill  2004,Trajnim,Instruksione për Përballimin e Përhapjes së Armëve të Dëmtimit në Masë (ADM)KE dhe Sh.B.A.  Programi për Parandalimin e ADM.
 • 2008-2009,  Ekspert Kombëtar për Indikatorin e Kërkesave për Trajtim e Projektit EMCDDA-CARDS  (Bashkimi Europian) për problemet e drogës në Shqipëri.
 • 02 Korrik 1996, Doktor i Shkencave, në fushën e Toksikologjisë Klinike,Njohuri të thelluara në fushën e Toksikologjisë Klinike / Epidemiologjisë së helmimeve dhe variablet demografike sociale, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës
 • Tetor 2016, Profesor Dr.Universiteti i Mjekesise Fakulteti i Mjekesise , Shef i Sherbimit te Adiktologjise dhe Toksikologjise Klinike QSUT, “Nene Tereza”.
 • Autor dhe bashkëautor,organizator dhe lektor ne konferenca,trajnime, publikime , kombëtare dhe ndërkombëtare.

Punësimi

 •   Shtator  1978 – maj 1980,Shef i shëndetësisë,Organizimi i punës për stafin shëndetësor dhe kontrolle mjekësore periodike,Korpusi i Pukës.
 • Maj 1980 – Shtator 1982,Shef i shëndetësisë,Organizimi i punës për stafin shëndetësor dhe kontrolle mjekësore periodike,Reparti Ushtarak 6286, Shkodër.
 • Shtator 1982 – 1987,Shef i shëndetësisë, Organizimi i punës për stafin shëndetësor dhe kontrolle mjekësore periodike ,Reparti Ushtarak 9281 Tiranë
 • Tetor 1990 – 2008 ,Pedagog i jashtëm dhe përgjegjës i Lëndës së Toksikologjisë Klinike,Departamenti i Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, FarmakologjiDepartamenti Anestezi – Reanimacion – Mjekësi Urgjence – Toksikologji Klinike,
  Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.
 • Shtator 1988 – 1992 , Mjek Toksikolog,Instituti i Kërkimeve Mjekësore Ushtarake,Spitali Ushtarak.
 • 1992 – 1996  ,Shef i Shërbimit Universitar të Toksikologjisë dhe Radiobiologjisë,Spitali Ushtarak Qëndror Universitar.
 • 1996 -2003  Shef i Shërbimit Universitar të Toksikologjisë Klinike,Spitali Ushtarak Qëndror Universitar.
 • 1997 – 2004,Anëtar i Këshillit Tekniko-Shkencor  SUQU.
 • Korrik 2003 – shtator 2005,Drejtor i Spitalit Ushtarak.
 • 2008 – Aktualisht- Pedagog me kohë të plotë pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës,Departamenti i Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale / LëndaToksikologji Klinike, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.
 • 2009-Përpilues i modulit teorik dhe praktik të Toksikologjisë Klinike për mjekët e Mjekësisë Ligjore,Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës ; Ministria e Drejtësisë.
 • 2 Korrik 2011- Koordinator i projektit SAICM, ISHP Tiranë, ISHP, Tiranë.
 • Maj 2005 – 2012,Organizues dhe Drejtues,Përpilim i programit, Organizim dhe drejtim i 3 grupeve të specializantëve.( Kursi i I-rë, II-të, III-të),Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.
 • 2009-2013 , Përpilues dhe Drejtues i kursit,Mësimdhënie teorike dhe praktike për kualifikimin një vjeçar të mjekëve në fushën e Toksikologjisë Klinike,Spitale Rajonale të ndryshme (Korça, Gramshi, Elbasani, Fieri, Kruja, Berati, Vlora)
 • 2011-2015, Përpilues i modulit dhe drejtues në mësimdhënie teorike dhe praktike me mjekët specializantë të Mjekësisë së Urgjencës,Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Tiranës.
 • Shkurt 2015- Shkurt 2018 , Organizues dhe Drejtues,Përpilim dhe drejtim i programit të ri tre vjeçar të specializimit në Toksikologji Klinike dhe Adiktologji për 6 mjekë. (Kursi i IV-t) ,Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë i Tiranës.
 • Korrik 2015, Ekspert konsulent, në fushën e Toksikologjisë dhe Adiktologjisë,International virtual e-hospital foundation.
 • Tashme pjese e Spitalit Salus.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Prof.Dr. Zihni Sulaj

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Prof.Dr. Zihni Sulaj