Englantina Mersini

Arsimi

-Në vitet 1996-1999, ka studiuar Mësuesi në Universitetin e Elbasanit dhe më tej është diplomuar në “Psikologji, Edukim dhe Organizim” në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.
-Në 1999-2003, ndoqi studimet e nivelit master cikli i dytë në “Këshillim Psikologjik” në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti Tiranës.
-Ka përfunduar  specializim intensiv për psikoterapi për fëmijë dhe adoleshentë, i njohur nga Universiteti i Hamburg-Eppendorf.
-Në vitin 2020 përfundoi kualifikimin si terapiste individuale e Skema Terapisë, njohur nga ISST, SH.B.A.
-Kualifikimet Profesionale :
-Mars 2000-2002, Moderatore dhe intervistuese e fokus grupit : UNICEF & Instituti i Studimeve Sociale
-Nëntor 2002, Konferenca rajonale e Shëndetit Mendor.
-Mars 2002, Koferenca rajonale rreth trafikimit të grave.
-Dhjetor 2003, OJF;Qendra e Gruas “Zhvillimi i kapaciteteve mendore”.
-Maj 2003, Banka Botërore: “Siguria e trafikut ne Shqipëri”.

Punësimi

-Shtator 2000- 2003, As/Psikologe: Qendra e këshillimit për grate dhe vajzat,bashkëpunim me deget e tjera OJF-ve ne te gjithe vendin, problemet rivelante te adresuara etj.
-Tetor 2001 – 2002, Asistente Supervizore e një projekti studimit sociologjik per vlerësimin e perceptimit te klientit.
-Mars 2002 – 2004, Pergiegiese Ekzekutive, në  “Shoqata e promovimit te Kultures në zonat Rurale” për mderdjegjesimi mbi çështjet e gruas, barazia ginore,te drejtat enjeriut, mir¢qênia shendetsore dhe planifikimi familjar.
-Dhjetor 2002 – Mars 2003 , Kordinatore Projekti, e BBC,UNICEF/Tirane dhe Fakulteti i Shkencave Sociale.
-Shtator 2004 – 2008, Moderatore , Supervizore dhe Intervistuese, TNS Index Albania-Gallup International.
-Tetor 2008- 2009, Asistente / Petagoge e jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale. Departamenti i Psikologjise dhe Petagogjisë,Tiranë.
-Mars 2012- 2015,Petagoge e jashtme, në Departamenti i Psikologiise se Përgiithshme , Universiteti”Albania University” Tiranë.
-Prill 2004 dhe në vazhdim,  Psikologe në DPCK Sektori i Kujdesit dhe Zhvillimit psiko-social – Bashkise, Tiranë.
-Tetor 2015-2017, Drejtorshë ekzekutive : Psikoterapiste /Supervizore- Part time, në Qëndra Komunitare Psiko-Terapeutike.
-Nentor 2019-2022,Psikoterapiste CBT /Schema Therapy / Supervizore- Part time, në bashkëpunime dhe supervizime Nderkombetare.
-Pjesë e grupit të parë të studentëve në trajnim për programin e kualifikimit si analiste grupi ofruar nga Instituti i Analizës së Grupit, Londër, në modalitetin Psikoterapi Grupanalitike nën supervizim.
-Pjesë e gjeneratës së parë të profesionistëve që kanë përfunduar trajnimin për Psikoterapi Kognitive – Sjelljes nga ITA (Shoqata e Israelit CBT), në procesin e njohjes nga shoqata europiane EABCT.
-Bashkëautore e programeve të ndryshme arsimore, si dhe manualeve të prindërimit për fëmijërinë e hershme.

 

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Englantina Mersini

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Spitali SALUS