Dr. Valerio Pittoni

Arsimi

Më 9.4.1990 Diplomë në Mjekësi dhe Kirurgji në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
Më 7.11.1994 Specializimi në Alergologji dhe Imunologji Klinike në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
Nga 1998-1999 Kurs pasuniversitar në Mjekësinë e Urgjencës ( në Romë) per “Basic Life Support”
dhe “Advanced Life support “
Më 30.10.2000 Specializimi në Patologjinë Klinike dhe Imunohematologj në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
Më 5.5.2005 Kurs SIMEU: Insuficenca akute e frymëmarrjes dhe trajtimi I saj nga C-PAP në Bolonja

Punësimi

2005 deri më sot : Dr. Valerio Pittoni është aktualisht drejtor mjekësor në Universitetin e Spitalit Sant’Andrea të Romës, Fakulteti i Mjekësisë dhe Kirurgjisë La Sapienza II.
2007 deri më sot : Profesor i Kirurgjisë Mjekësore dhe Klinikës së Urgjencës në Mjekësi dhe Kirurgji II Fakulteti i Mjekësisë “La Sapienza” Romë
Aktualisht është një anëtar i Shoqatës Britanike të Rhematologjisë dhe mban marrëdhënie bashkëpunimi me Univesity College në Londër për çështje klinike dhe kërkimore. Dr. Valerio Pittoni është autor i botimeve të shumta në revista ndërkombëtare të Imunologjisë Klinike dhe Reumatologjisë.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Valerio Pittoni

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Valerio Pittoni