Dr. Valerio Pittoni

Arsimi

-Në vitin 1990 Diplomohet  në Mjekësi dhe Kirurgji në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
-Në vitin1994 kryen specializimi në Alergologji dhe Imunologji Klinike në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
-Nga viti 1998-1999 Kurs pasuniversitar në Mjekësinë e Urgjencës ( në Romë) per “Basic Life Support” dhe “Advanced Life support “
-Në vitin 2000 kryen, specializimi në Patologjinë Klinike dhe Imunohematologj në Universitin “La Sapienza” në Romë me rezultate të shkëlqyera.
-Në vitin 2005 kryen kurs SIMEU: Insuficenca akute e frymëmarrjes dhe trajtimi I saj nga C-PAP në Bolonja

Punësimi

-Nga viti 2005 deri më sot : Dr. Valerio Pittoni është aktualisht drejtor mjekësor në Universitetin e Spitalit Sant’Andrea të Romës, Fakulteti i Mjekësisë dhe Kirurgjisë La Sapienza II.
-Nga viti 2007 deri më sot : Profesor i Kirurgjisë Mjekësore dhe Klinikës së Urgjencës në Mjekësi dhe Kirurgji II Fakulteti i Mjekësisë “La Sapienza” Romë
-Aktualisht është një anëtar i Shoqatës Britanike të Rhematologjisë dhe mban marrëdhënie bashkëpunimi me Univesity College në Londër për çështje klinike dhe kërkimore.

Dr. Valerio Pittoni është autor i botimeve të shumta në revista ndërkombëtare të Imunologjisë Klinike dhe Reumatologjisë.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Valerio Pittoni

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Spitali SALUS