Dr. Urim Dushku

Formazione Scolastica

-Në vitet 1998-2002 – Deftese pjekurie, Gjimnazi Ibrahim Rugova Tirane.
-Në vitet 2002 – 2006 – Diplome,´´ Infermier i Pergjithshem´, Fakulteti Infermierise, Universiteti Tiranes
-Në vitet 2007-2013 – Diplome, ´´Master i Shkencave Mjekesi e Pergjithshme´´, Fakulteti Mjeksise, Univeresiteti Mjeksise, Tirane.
-Në vitet 2015-2019- Diplome, Specializimi afatgjate pas universitar dega ´´Mjekesi Urgjence´´,Fakulteti Mjeksise, Universiteti Mjeksise , Tirane.
-Në Tetor 2005-Janar 2006- Deshmi Spcializimi ´´Fizio-kinezo-terapi´´, Universiteti Sporteve ´´´Vojo Kushi´´ Tirane.
-Në Mars 2021 – Anestezi-Reanimacion-Terapi Intensive, Rezident, UNIZKM&Universiteti ´´Tor Vergata ´´ Rome.
-Nga 12 Tetor  deri në 16 Tetor 2019 – Certefikim , Kongresi Europian i Urgjencave Mjeksore, Prage, Republika Çeke.
-Nga 3 Djetor deri në 6 Dhjetor 2020 – CME/CPD Certefikate , Kongresi 18 Boteror ´´Insuline resistance Diabets & Cardiovascular Disease (Live Interactive Online).

Occupazione Finita

-Nga Prilli i vitit 2019 dhe ne vazhdim, Mjek Specialist Urgjence prane Urgjences Polivalente te Spitalit Rajonal Shkoder dhe Mjek Sherbimi, në Sherbimin e Kardiologjise te Spitalit Rajonal Shkoder!
–  Qershor 2019-Janar 2020, Mjek Specialist Urgjence dhe Shefi Sherbimit te Urgjences Polivalente Spitali Rajonal Shkoder.
– Nga Janari 2020 dhe ne Vazhdim Mjek Specialist Urgjence dhe pergjegjes i Urgjences Spitali Salus, Tirane
– Shkurt 2015 – Mars 2019, Mjek Specializant “Mjekesi Urgjence”, Prane Qendres Spitalore Universitare “Nene TEREZA”,Tirane.

-Nga Shkurti 2014 deri në  Prill 2019, Mjek i Pergjithshem Prane Spitalit Amerikan Tirane,Departamenti Urgjences dhe Kardiologjise.
-Shkurt 2014 – Shkurt 2015, Mjek Familje Prane Qendres Shendetsore “Pjeter Budi”,Burrel.
-Nga Nentori 2007 deri në Janar 2014 Infermier i Pergjithshem ne Sherbimin e Kardiologjise dhe Hemodinamikes,Prane Qendres Spitalore Universitare “Nene TEREZA”,Tirane.
-Nga Maji 2006  deri në Prill 2011, Infermier i Pergjithshem Prane Klinikes Mjekesore “IKEDA”,Tirane.
-Mars 2006 – Shtator 2006, Infermier Prane Qendres Amerikane te Shendetit Mendor, Tirane/

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Urim Dushku

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Urim Dushku