Dr. Mirela Risto

Arsimi

• Nga viti 1984 deri në 1989 kreu Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Tiranës Dega Mjekësi e Përgjithshme. (Diplomë e Shkëlqyer) • Nga viti 1990 deri në vitin 1993, kreu Specializim pasuniversitar pranë Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik, Tiranë (Vlerësimi 10) • Nga Janari deri në Tetor të 1994 kreu Specializim pasuniversitar në Spitalin (9 muaj) Universitar “Saint-Antoine”, Paris, Francë, e cila pajiset me Çertifikatë e specializimit të thelluar në obstetrikë-gjinekologji e cila pajiset gjithashtu me Çertifikatë për ekzaminimin Ekografik • Nga Dhjetori vitit 1996 deri ne 30 Janar 1997 kreu Specializim pasuniversitar në Departamentin (6 javë) e Shkencave Gjinekologjike-Obstetrikale,Universiteti i Studimeve, Modena, Itali, pajiset me Çertifikatë për ekzaminimin Kolposkopik. • Ne periudhen Tetor – Nëntor të vitit 1999 kryen Kualifikim pasuniversitar për “Shëndetin (5 javë) Riprodhues dhe Planifikimin Familjar” në Debrecen, Hungari e cila pajiset me Çertifikatë për Shëndetin Riprodhues dhe Planifikimin Familjar. • Në periudhen Qershor – Gusht 2005 kryen Kualifikim pasuniversitar në shkollën e (6 javë) specializimit të obstetrikë-gjinekologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Studimeve, Aquila, Itali, e cila pajiset me Çertifikatë për ekzaminimin Histeroskopik dhe për Fluksimetrinë në Ekografi. • Në periudhen Maj- Qershor të vitit 2007 kryen Kurs trajnimi pasuniversitar për “Kujdesin (2 javë) Shëndetësor të Nënës dhe Fëmijës”, Shangai, Kinë. e cila pajiset me Çertifikatë për Planifikimin Familjar. • Në Qershor të vitit 2016 pajiset me Certificate Training of Trainers of the IFCPC – IARC Certified Course of Colposcopy & Menagement of Cervical Precancers, held in IARC – Lyon. • Tituj dhe Grada Shkencore • Në vitin 2001- 2002 kryen Studime të Thelluara Pasuniversitare, (Vlerësimi “Sh. Mirë”) Korrik 2007 “Doktor i Shkencave” në Mjekësi, • Në Korrik të vitit 2016 Grada Shkencore “Profesor i Asociuar” në Mjekësi. • Gjuhët e Huaja • Frengjisht, • Anglisht, • Italisht. (Të çertifikuara)

Punësimi

•Nga Shtatori i vitit 1989 – në vazhdim, Mjeke Obstetër – Gjinekologe në Spitalin Universitar Obstetrik – Gjinekologji ‘Koco Gliozheni’,Tirane. •Nga Marsi i vitit 2015 – në vazhdim Pedagoge e Obstetrike-Gjinekologji ne Departamentin e Mjekut te Familjes ne Fakultetin e Mjekesise, Universiteti i Mjekesise, Tirane. •Në viti 2014, Udhëheqëse shkencore në Master-Diplome me temë “Anemitë në Shtatzëni ” Fakulteti Infermierisë, Universiteti i Mjekësisë. •Nga viti 2012 deri në vitin 2015 Pedagoge e jashtme e Obstetrik-Gjinekologji në Fakultetin e Mjekësisë në Departamentin e Mjekut të Familjes. •Nga viti 2009 deri në vitin 2011 Pedagoge e jashme e Obstetrik-Gjinekologji në degën Infermieri-Mami në Universitetin “Kristal” Tiranë. 2008 Udhëheqëse shkencore në Punë Diplome me temë “Përkujdesjet Infermierore në pacientët me epiziotomi” në Fakultetin e Infermierisë të Universitetit “Kristal”. •Në vitin 2008 Udhëheqëse shkencore në Punë Diplome me temë “Anemitë në Shtatzëni” në Fakultetin e Infermierisë të Universitetit“Kristal”,Tiranë. 2005 – 2007 Pedagoge e Obstetrikë-Gjinekologji-së në degën Infermieri-Mami në Universitetin “MEDICOM A.P.T.C.” Tiranë, (American Professional Training Center). •Pjesëmarrje në Seminare e Konferenca Në Shkurt të vitit 2017, pjesëmarrëse ne Konferenca Shkencore Internacionale Kanceri Cervikal: Parandalimi, Diagnoza dhe Trajtimi. Akademia e Shkencave e Shqiperise (Referim) •Në Mars të vitit 2017 pjesëmarrëse në Konferenca Shkencore Internacionale Kanceri Cervikal: Parandalimi, Dia Konferenca 31 Internationale e Papilloma Virus. Cape Town, South Africa. (Poster) •Në Nentor të vitit 2016 pjesëmarrëse në Kongresi i 24-të Botëror i COGI. Amsterdam, Hollande. •Në Shtator të vitit 2016 pjesëmarrëse në State of the Art Conference, ESGO Prevention in Gynaecological Malignancies. Antalya, Turkey. •Në Maj të vitit 2016 pjesëmarrëse në Konferenca II Nderkombetare Farmaceutike, Tirane, Shqiperi. (Referim, Abstrakt) •Në Maj të vitit 2016 pjesëmarrëse në Konferenca Internacionale e Shendetit Publik, Tirane, Shqiperi.(Referim, Abstrakt) •Në Mars të vitit 2016 pjesëmarrëse në Kongresi 17-te Boteror i Endokrinologjise Gjinekologjike, Firence, Itali. (Poster, Artikull-Botim) •Në Tetor të vitit 2015 pjesëmarrëse në takimin e 19-të i Shoqatës Europiane të Kancerit në Gjinekologji(ESGO 2015) Nice, France. (Poster) •Në Maj të vitit 2015 pjesëmarrëse në Takimin e 4 Rajonal i IGCS 2015, Santiago, Chile dhe Kongresi i 4 shqiptar i Obstetrik-Gjinekologjise. (Referim) Tiranë, Shqipëri. •Në Nëntor të vitit 2014 pjesëmarrëse në Takimin e 15-të Bienal i Shoqatës Ndërkombëtare të Kancerit në Gjinekologji. Melbourne, Australia. •Në Tetor të vitit 2014 pjesëmarrëse në Kongresin e I-rë i Kujdesit gjatë shtatzënisë dhe lindjes. (Referim) •Në Shtator të vitit 2014 pjesëmarrëse në Kongresin e II-te i Obstetrikes dhe Gjinekologjise ne Kosove (Referim, Botim) Tiranë, Shqipëri. •Në Qershor të vitit 2014 pjesëmarrëse në Konferenca Internacionale Shkencore “Parandalimi i Kancerit, Politikat dhe Oportunitetet”. Tiranë, Shqipëri. •Në Nëntor të vitit 2013 pjesëmarrëse në Kongresin e II-të Europian i Endometriozës. Berlin, Gjermani. •Në Qershor të vitit 2013 pjesëmarrëse në Kongresin e I-rë i Iberoamerikan i Endokrinologjisë Gjinekologjike.Sao Paolo, Brazil. •Në Shkurt të vitit 2013 pjesëmarrëse në Kongresin e VI-të i Shoqatës Shqiptare të Mjekësisë Perinatale (Referim). Tiranë •Në Shkurt të vitit 2013 pjesëmarrëse në Diplomë – Kursi i 4-t i Avancuar i Ultrasonografisë në Obstetrik dhe Gjinekologji, Shkolla “Ian Donald”. •Në Nëntor të vitit 2012 pjesëmarrëse në Kongresin i 6-të Nacional i Mjekësisë Perinatale. Tiranë •Në Nëntor të vitit 2012 pjesëmarrëse në Kongresin e 17-të Botëror i COGI. Lisbon, Portugali. •Në Tetor të vitit 2012 pjesëmarrëse në Takimin Profesional Mjekësor i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni (Referim). Shkup, Maqedoni. •Në Korrik të vitit 2012 pjesëmarrëse në Kongresin e 16-të Botëror i COGI. Singapor. •Në Maj të vitit 2012 pjesëmarrëse në Simpozium Gjeorgios Papanikolau (Mister “Pap-Test”), (Referim). Tiranë •Në Nëntor të vitit 2011 pjesëmarrëse në Kongresin i 14-të Botëror i COGI. Paris, Francë. •Në Shtator të vitit 2011 pjesëmarrëse në Kongresin e 21-të Botëror i Ultrasaundit në Obstetrik – Gjinekologji. Los Angeles, USA. •Në Qershor të vitit 2011 pjesëmarrëse në Kongresin e 10-të Botëror i Mjekësisë Fetale. Maltë. •Në Qershor të vitit 2011 pjesëmarrëse në Kongresin e V-të i Shoqatës Shqiptare të Mjekësisë Perinatale (Referim). Tiranë •Në Qershor të vitit 2011, Diplomë – Kursi i 3-të i Avancuar i Ultrasonografisë në Obstetrik dhe Gjinekologji, Shkolla “Ian Donald”. •Në Prill të vitit 2011 Kongresin e I-rë Mesdhetar i Kancerit Tiranë, Shqipëri. •Në Nëntor të vitit 2010 pjesëmarrëse në ,Workshop “Perspektivat në Gjineko-Onkologji dhe Trajnimi për Kolposkopi” (Referim). Prishtinë, Kosovë. •Në Nëntor të vitit 2010 pjesëmarrëse në Seminarin i I-rë shkencor “Epokë e Re në Përballimin e Kancerit”. Tiranë •Në Tetor të vititn 2010 pjesëmarrëse në Takimin e 13-të Bienal i Shoqatës Ndërkombëtare të Kancerit në Gjinekologji. Pragë, Çeki., po ashtu pjesëmarrëse në Konventën I-rë vjetore e Kujdesit Shëndetësor të Gruas nga Shoqata Shqiptare e Perinatologjisë, Tiranë. dhe pjesëmarrëse po ashtu në Konferenca I-rë Kombëtare “Menaxhimi Perioperator në Obstetrik-Gjinekologji”. Tiranë. (Referim) •Në Qershor të vitit 2010 pjesëmarrëse në Konferencën e 4-t Internacionale e Perinatologjisë, Tiranë. (Referim) •Në Maj të vitit 2010 pjesëmarrëse në Kongresin e 22-të Europian i Mjeksisë Perinatale. Granada, Spanjë. •Në Maj të vitit 2010 pjesëmarrëse në Kongresin e 11-të i ESC. Hague, Holland ë. •Në Mars të vitit 2010 pjesëmarrëse në Simpozium “Rreziku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera shkaktuar nga insufiçenca e progesteronit. Trajtimi i tyre”. Tiranë •Në Shkurt të vitit2010 kreu Kursin e Ekografisë Fetale. Tiranë, Shqipëri. •Në Dhjetor të vitit 2009 pjesëmarrëse në Takimin e Shëndetit Riprodhues nga Adriatiku në Kinë. Tiranë, Shqipëri. •Në Tetor të vitit 2009 pjesëmarrëse në Takimin e 16-të Internacional i ESGO. Beograd, Serbi. •Në Qershor të vitit 2009 pjesëmarrëse në Konferencën e 3-të Internacionale e Perinatologjisë (Referim), Tiranë po ashtu Diplomë – Kursi i 2-të i Avancuar i Ultrasonografisë në Obstetrik dhe Gjinekologji, Shkolla “Ian Donald”. •Në Prill të vitit 2009 pjesëmarrëse në, aktivitetin Dita e Mjekësisë Italo-Shqiptare. Lezhë, Shqipëri. •Në Maj të vitit 2008 pjesëmarrëse në Konferencën e 2-të Internacionale e Perinatologjisë, Tiranë. (Referim) •Në Prill të vitit 2008, kryen Diplomën në Kursi e 1-rë i Avancuar i Ultrasonografisë në Obstetrik dhe Gjinekologji, Shkolla “Ian Donald”. •Në Shkurt të vitit 2008 Çertifikatë pjesëmarrje në trajnimin “Trajtimi dhe parandalimi i dhunës me bazë gjinore në sistemin shëndetësor”, Tiranë. •10 – 13 Tetor 2007 pajiset me Çertifikatë pjesëmarrje në Kongresin e 7të të Shoqatës Europiane të Gjinekologjisë, Paris, Francë. •Në Qershor të vitit 2007 pajiset me Çertifikatë pjesëmarrje në Simpoziumin e 2të IVD, Tranë •Në Qershor të vitit 2007 pjesëmarrëse në Konferencën e I-rë Internacionale e Perinatologjisë, Tiranë. (Referim) •Në periudhen Maj – Qershor të vitit 2007 pajiset me Çertifikatë për Kujdesin Shëndetësor të Nënës dhe Fëmijës dhe Planifikimin Familjar. Shangai, Kinë (Referim) •Në Dhjetor të vitit 2006 pjesëmarrëse në Konferencën “Infertiliteti në vendet Lindore të rajonit të Adriatikut”, Tiranë. •Në Tetor të vitit 2006 pjesëmarrëse në Konferencën e 14-të Mediko-Kirurgjikale, Tiranë. (Referim) •Në Shtator të vitit 2006 pjesëmarrëse në Konferencën verore gjinekologjike konservative, Durrës. (Referim) •Në Maj të vitit 2006 pajiset me Çertifikatë pjesëmarrje në Kongresin e 9të të Shoqatës Europiane të Kontracepsionit (E.S.C.), Stamboll, Turqi. •Në Tetor të vitit 2005 pjesëmarrëse në Konferencën e 13-të Mediko-Kirurgjikale, Tiranë. (Referim) •Në Prill të vitit 2004 pajiset me Çertifikatë pjesëmarrje në Simpoziumin e 5të Internacional “ Shëndeti i Gruas dhe Menopauza “, Firence, Itali. •Në Tetor të vitit 2003 pjesëmarrëse në Konferencën e 11-të Mediko-Kirurgjikale, Tiranë. •Në Dhjetor të vitit 2002 pajiset me Çertifikatë e Shërbimit Pediatrik Amerikan për Reanimacionin Neonatal – World Learning Albania & International Pediatric Association. Workshop “Reanimacioni Neonatal”, Tiranë. •Në Tetor të vitit 2002 pjesëmarrëse në Simpoziumin e organizuar nga “Innotech International”, Tiranë. (Referim) •Në Shtator të vitit 2002 pjesëmarrëse në Workshop “Kanceri Cervikal” – A. I. H. A. Tiranë. (Referim) •Në Prill të vitit 2002 pjesëmarrëse në Konferencën “Gruaja në Menopauzë”, Tiranë. (Referim) •Në Nëntor të vitit 2000 pjesëmarrëse në Konferencën për Shëndetin e Gruas – Organizuar nga A.I.H.A., Tiranë. •Në Shtator të vitit 2000 pajiset me Çertifikatë pjesëmarrje në Takimin Franko-Shqiptar të Obstetrikës dhe Pediatrisë, Tiranë. •Në Dhjetor të vitit 1998 pjesëmarrëse në Seminarin “Shtatzënia dhe Problemet rreth saj”, Tiranë. •Në Maj të vitit 1998 pjesëmarrëse në Seminarit mbi “Planifikimi Familjar në Postpartum dhe Postabortum“, Tiranë. •Në Prill të vitit 1998 pjesëmarrëse në Konferencën e I-rë Kombëtare “Shëndeti i Gruas në Menopauzë”, Tiranë (Referim) •Në Shkurt të vitit 1996 pjesëmarrëse në Konferencën Italo-Shqiptare mbi Patologjinë Vulvo-vaginale dhe Cervikale, Tiranë. (Referim) •Në Janar të vitit 1996 pjesëmarrëse në Seminarin Shqiptaro-Kroat mbi “Përdorimi i Ultratingujve në Obstetrik-Gjinekologji“,Tiranë. •Në Dhjetor të vitit 1995 pjesëmarrëse në Konferencën e I-rë Shqiptaro-Amerikane në Obstetrikë, Neonatologji e Anesteziologji, Tiranë •Në Qershor të vitit 1995 pjesëmarrëse në Seminarin “Trajtimi i të Porsalindurit” organizuar nga CARITAS, Tiranë.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Mirela Risto

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Mirela Risto