Dr. Marsida Belshaku

Education

Specialized diploma course in Dentistry and Dental Prosthetics;

“Zoja e Këshillit të Mirë” University (Tirana);

FACULTY OF MEDICINE AND SURGERY, Tirana (Albania)

Employment

In 2011—2013, Dental Clinic “Dent Ital”, Durres (Albania)

In 2014—2016, Dental Clinic “Dent ltal”, Tirana (Albania)

In 2016-to date, the Private Dental Clinic owned by Dr. Marsida Belshaku, Tirana (Albania)

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Marsida Belshaku

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Spitali SALUS