Dr. Larisa Shehaj

Arsimi

-Në vitet 2009-2016-të, Diplomuar Mjeke e Përgjithshme, në Fakulteti i Shkencave Mjekesore, “GATA”, Ankara, Turqi.

– Nga Maj i viti 2018- të deri në Maj të viti 2021, kreu specializim në Nefrologji, Qendra Spitalore Universitare       “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri.

– Në periudhën, Korrik-Shtator 2021 ka kryer trajmin për  Ekografi Abdominale.

-Pjesmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombetare.

 

Punësimi

– Nga tetor i vitit 2016-të deri në Prill të vitit 2018 Specialiste Shendetësie në Ministrinë e Mbrojtjes.

-Ka kryer publikime artikuj origjinale në revista ndërkombëtare.

-Anëtare e shoqatës europiane dhe ndërkombëtare të Nefrologjisë(ERA-EDTA, ISN).

– Qeshor 2021 dhe në vazhdim mjeke Nefrologe pranë Spitalit Salus.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Larisa Shehaj

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Larisa Shehaj