Dr.Laerta Goga

Arsimi

– Nga viti  2007  deri  në vitin 2013, kreu studimet universitare për Mjekesi e Pergjithshme pranë Universiteti i Mjekesise, Tirane, me rezultate të shkelqyera.
-Në mars të vitit 2014 , pajiset me Licencë për ushtrimin individual të profesionit si Mjeke e Përgjithshme.
-Në maj të vitit 2019, kryen rinovimin e licensës për ushtrimin individual të profesionit si Mjeke e Përgjithshme, nga Urdheri i Mjekeve të Shqipërisë, Keshilli Kombetar.
-Nga viti 2017 deri ne vitin 2021, kreu specializim post universitar në Universitetin e Mjekësisë, për Reumatologji, me rezultate të shkalqyera, në Tiranë.
-Në maj të vitit 2022 , kreu konvertimin e licensës së ushtrimit individual të profesionit nga Mjeke e Përgjithshme në Reumatologe.

Punësimi

– Në periudhen korrik – tetor 2013 , praktikante pranë Sherbimit të Urgjencës së Sëmundjeve të Brendeshme për mbledhjen e të dhënave klinike për punimin shkencor të temës së diplomes.
– Në periudhen  nentor –dhjetor 2013,  praktikante për praktikën mjekësore profesionale të Mjekut të Përgjthshem, pranë Qendrës Shëndetësore Nr: 6, Tiranë.
– Në periudhen  dhjetor – janar 2013 – 2014, praktikante për praktikën mjekesorë profesionale te  Mjekut të Përgjithshëm, pranë Spitali Universitar Obstetrik -Gjinekologjik‘’Mbreteresha Geraldine ‘’, Tiranë.
– Në periudhen  janar –  shkurt 2014, praktikante për praktikën mjekësore profesionale të Mjekut të Përgjthshem pranë, Qëndra Spitalore Universitare, ‘’ Nënë Tereza ‘’( QSUT ),  Sektori Sherbimi i Urgjences Kirurgjikale, Tiranë.
– Në periudhen  shkutr 2014 – mars 2015, Vullnetare, në Sektori Sherbimi i Urgjencës së Sëmundjeve të Brendeshme , Qëndra Spitalore Universitare ‘’ Nene Tereza ‘’ ( QSUT ), Tiranë.

-Tashmë pjesë e Spitalit Salus.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr.Laerta Goga

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr.Laerta Goga