Dr. Katerina Kasa

Arsimi

-Ne vitet 2005 – 2011 Diplomuar  në mjekësi dhe kirurgji e përgjithshme (njehsuar si:- Master shkencor në mjekësi dhe kirurgji e përgjithshme). Universiteti i Modenas dhe Reggio Emilia, Modena, Itali. Njehsuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Tiranë.
-Në shkurt të vitit 2012 Liçencë për ushtrimin individual të profesionit të mjekut, Universitá di Modena e Reggio Emilia, Fakulteti I mjkesise dhe kirurgjise se pergjithshme , Modena, Italia.
-Në vitet  2015 -2018 ka kryer Specializim në Okulistike, Departamenti i ORL-Okulistike,( QSUT) Qendra Spitalore Nene Tereza, Tirane, Shqiperi.
-Në Maj të vitit 2017 – Pjesë e Bordi Organizues “Modern wound care management ” Fakulteti i Mjekesise se Tiranes, Tirane,Shqiperi.

-Nga viti 2019 e në vazhdim, anetare e shoqatës :

  • European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS)
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery( ESCRS)
  • Albania National Board Of Military Medicine( BMMC)

-Nga viti 2012 e në vazhdim,

  • Albanian Ophtalmologist Association, (AOS)
  • Albanian Refractive and Cataract Chirurgy Association

Punësimi

-Nga dhjetor i vitit 2011 deri ne Shkurt të vitit 2012, Praktike ne Dermatologji , Reumatologji dhe Kirurgji te pergjithshme , Spitali “Baggiovara” , Modena, Italia.
-Nga Prill I vitit 2012 deri në Maj të vitit 2013, Mjek urgjence me turne 24 oresh, Urgjence e Spitalit Universitar te traumes, Spitali ushtarak, Tirane, Shqiperi
-Në shkurt të vitit 2015 –ne vazhdim , Specializande ne Okulistike,( QSUT) Qendra Spitalore Nene Tereza, Tirane, Shqiperi.
-Në periudhën korrik – gusht të vitit 2016 trajnim për “Glaucoma Actual And Future Strategies Of Treatment, a Review Of Literature”,
-Në gusht te vitit 2017 pajiset me çertifikatë lektori në Kongresin e V te shoqates se oftalmologeve te Federates se Bosnje-Hercegovina dhe Kongresin e 14 te South East European Ophthalmology Society(SEEOS) Sarajeve, Bosnje dhe Herzegovina“Polypoid Choroidal Vasculopathy, case report and review of literature”
-Në maj të vitit 2017- pajiset me Çertifikatë lektori, “Modern wound care management”, Fakulteti I Mjeksisë Tirana
-Në Dhjetor të vitit 2016 pajiset me Çertifikatë lektori ne Kongresin V Kongresi nacional I Shoqates Shqiptare te oftalmologeve, Tirana, Shqiperi“Case report of fungal cheratopathy”MD. Kasa K.,MD. Hallunovaj L., Prof. Lutaj P., QSUT, Tirane, Shqiperi
-Në Shtator të vitit 2016- pjesmarrëse në Kongresin e Shoqates mjekesore Ushtarake te (BCM)- Beograd, Serbi
-Në nëntor të vitit 2017 – Çertifikatë pjesmarrje , ROP-Retinopathy of prematurity-Shoqata e oftalmologeve te Kosoves, Prishtina, Kosove.
-Në prill të vitit 2018 –pjesëmarrëse në Seminare ne Okulistike, Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology, Salzburg, Austri
-Në shtator të vitit 2016, pjesemarrese, Kursi I 4t I mikrokirurgjise in vitro, Sherbimi I Neurokirurgjise ”Prof. Kurti”, Shoqata e Neurokirurgeve Shqiptare, Irish Friend of Albania, Dr.Jack McCann

-Pjesëmarrëse në disa konferenca dhe trajnime brenda dhe jashte vendit.
-Pjese e Departamentit te Okulistikes në spitalin “ Salus”

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Katerina Kasa

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Katerina Kasa