Dr. Katerina Kasa

Arsimi

-Ne vitin 2005 deri në vitin 2011 Diplomë në mjekësi dhe kirurgji e përgjithshme (njehsuar si:- Master shkencor në mjekësi dhe kirurgji e përgjithshme). Universiteti i Modenas dhe Reggio Emilia, Modena, Itali. Njehsuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Tiranë.
-Në shkurt të vitit 2012 Liçencë për ushtrimin individual të profesionit të mjekut, Universitá di Modena e Reggio Emilia, Fakulteti I mjkesise dhe kirurgjise se pergjithshme , Modena, Italia.
-Në shtator të vitit 2012 Liçencë për ushtrimin individual të profesionit të mjekut, Rrethi Tirane, Tirane, Shqiperi,
-Nga viti 2015 deri në vitin 2018 ka kryer Specializim në Okulistike, Departamenti i ORL-Okulistike,( QSUT) Qendra Spitalore Nene Tereza, Tirane, Shqiperi.
-Në Maj të vitit 2017 – Pjesë e Bordi Organizues “Modern wound care management ” Fakulteti i Mjekesise se Tiranes, Tirane,Shqiperi.

Punësimi

-Nga dhjetor i vitit 2011 deri ne Shkurt të vitit 2012, Praktike ne Dermatologji , Reumatologji dhe Kirurgji te pergjithshme , Spitali “Baggiovara” , Modena, Italia.
-Nga Prill I vitit 2012 deri në Maj të vitit 2013, Mjek urgjence me turne 24 oresh, Urgjence e Spitalit Universitar te traumes, Spitali ushtarak, Tirane, Shqiperi
-Në shkurt të vitit 2015 –ne vazhdim , Specializande ne Okulistike,( QSUT) Qendra Spitalore Nene Tereza, Tirane, Shqiperi.
-Në periudhën korrik – gusht të vitit 2016 trajnim për “Glaucoma Actual And Future Strategies Of Treatment, a Review Of Literature”,
-Në prill të vitit 2018, folse në Prezantim e rastit klinik, ASPPC(Acute syphilitic posterior placoid chorioretinitis) Salzburg Weill Cornell Seminar ne Oftalmologji, Salzburg, Austri
-Në gusht te vitit 2017 pajiset me çertifikatë lektori në Kongresin e V te shoqates se oftalmologeve te Federates se Bosnje-Hercegovina dhe Kongresin e 14 te South East European Ophthalmology Society(SEEOS) Sarajeve, Bosnje dhe Herzegovina“Polypoid Choroidal Vasculopathy, case report and review of literature”
-Në maj të vitit 2017- pajiset me Çertifikatë lektori, “Modern wound care management”, Fakulteti I Mjeksisë Tirana
-Në Dhjetor të vitit 2016 pajiset me Çertifikatë lektori ne Kongresin V Kongresi nacional I Shoqates Shqiptare te oftalmologeve, Tirana, Shqiperi“Case report of fungal cheratopathy”MD. Kasa K.,MD. Hallunovaj L., Prof. Lutaj P., QSUT, Tirane, Shqiperi
-Në Shtator të vitit 2016- pjesmarrëse në Kongresin e Shoqates mjekesore Ushtarake te (BCM)- Beograd, Serbi
-Në nëntor të vitit 2017 – Çertifikatë pjesmarrje , ROP-Retinopathy of prematurity-Shoqata e oftalmologeve te Kosoves, Prishtina, Kosove.
-Në nentor të vitit 2014 ­– Çertifikatë pjesmarrje në “Albanian National Conference of Surgery”, Departaenti I kirurgjise se pergjithshme, Tirana, Albania
-Në mars të vitit 2011 pjesmarrjeje e kursit “Dermoskopia” Istituto VALETUDO, Bologna, Italia.
-Në janar të vitit 2011 –Pjesmarrje në kursin “Dermoskopi për specializantë” Universiteti I Modena dhe “Reggio Emilia”, Modena, Itali.
-Në shtator të vitit 2008 –pjesmarrëse në kursin “Ekzekutues i Prehospital Trauma Care”, Moduli bazë “BLSD executor”,Italian Resuscitation Council, Itali.
-Në shtator të vitit 2010 – pjesmarrëse në kursin “ Ekzekutues i PBLS-D” “Italian Resuscitation Council(IRC) , Modena, Itali.
-Në prill të vitit 2018 –pjesëmarrëse në Seminare ne Okulistike, Salzburg Weill Cornell Seminar in Ophthalmology, Salzburg, Austri
-Në shtator të vitit 2016, pjesemarrese, Kursi I 4t I mikrokirurgjise in vitro, Sherbimi I Neurokirurgjise ”Prof. Kurti”, Shoqata e Neurokirurgeve Shqiptare, Irish Friend of Albania, Dr.Jack McCann
-Pjese e Departamentit te Okulistikes në spitalin “ Salus”

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Katerina Kasa

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Katerina Kasa