Dr. Francesco Oriolo

Arsimi

-Specialist në Otolaringologji dhe Patologji Cerviko-Faciale.
Konsulent në Shërbimin e Otolaringologjisë.
-Më 1973: Diplomuar në Mjekësi të Përgjithshme (Universiteti i Bolonjës).
-Më 1978: Specializimi në Otolaringologji dhe patologji Cerviko-Faciale (Universiteti i Barit).
-Nga viti 1974deri në vitin 1976: Asistent, Departamenti i Otolaringologjisë, Spitali Summa-Brindisi.
-Nga viti 1977 deri në vitin 1980: Asistent në Departamentin e Otolaringologjisë, Spitali S. Camillo de Lellis-Mesagne (Br).
-Nga viti 1981 deri në vitin 1988: Ndihmës Drejtor i Departamentit të Otolaringologjisë në Spitalin S. Camillo de Lellis – Mesagne (Br).
-Nga viti 1989 deri në vitin 2004: Shef i Departamentit të Otolaringologjisë në Njësinë Shëndetësore Lokale BR1.
-Nga viti 2001 deri në vitin 2003: Shef i Departamentit të Otolaringologjisë dhe Okulistikës të së njëjtës USL .
-Nga viti 2004 deri në vitin 2012: Konsulent i Klinikës S. Francesco në Galatina (Lecce).

Punësimi

-Në 2001 u emërua Shef i Departamentit të
Otolaringologjia dhe oftalmologjia e të njëjtës USL.
Konsulent i Klinikës S. Francesco në Galatina (Lecce) nga viti 2004 deri më sot.

-Anëtar i
Shoqëria Italiane e Otolaringologjisë (SIO). Anëtar i Shoqatës Italiane të Kirurgjisë
Estetikë Faciale (AICEF). Pjesëmarres në konferenca të shumta mbi temat e kirurgjisë së fytyrës e
otologjike.
-Rastet operative të kryera me sukses:
– 1500 operacione mikrokirurgjie otologjike
– 5000 ndërhyrje funksionale në hundë dhe kavitete paranazale
– 2000 operacione estetike të rinoseptoplastikës
– 6000 operacione të vogla

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Francesco Oriolo

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Spitali SALUS