img-0
img-8

Dr. Florian Llabani

Arsimi

Tetor 1997 – Korrik 2003
UNIVERSITETI I TIRANËS, Fakulteti i Mjekësisë Mesatarja 9.4 Diplomë:
Bachelor në Mjekësi (MB)
Kualifikimi 2005-2009
Specializuar në Obstetrikë Gjinekologji në Spitalin Universitar Obstetrikë Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Tiranë. (Koha e diplomimit janar 2009, rezultati 10.0)

Kurse dhe seminare të ndjekura

2011-“Hyrje në praktikën e mirë klinike”, (Shkolla e Kërkimeve Klinike në Vjenë, Vjenë, Austri)

2008-Salzburg Weill Cornell Seminar në Obstetrikë dhe Gjinekologji, (Salzburg, Austri)
2008-Kursi i parë i avancuar i ultrazërit në Obstetrikë dhe Gjinekologji. “lan Donald Shkolla Ndëruniversitare e Ultratingullit Mjekësor”. (Tiranë)
2007-“Ekografia Bazë në Obstetrikë Gjinekologji”, Tiranë
2002-Kursi për ndihmën e parë. Nga “WITTEN/HERDECKE Universität”, Tiranë
2002-Kurs për Radiologji (Mjekësi Interne). Nga “WITTEN/HERDECKE Universität”, Tiranë
2003-Kurs për Radiologji (Aksidente dhe Emergjenca). Nga “WITTEN/HERDECKE Universität”, Tiranë
2003-Kurs mbi Diabetin dhe Emergjencat në Kujdesin Parësor. Partneritet në Edukimin Mjekësor Ndërkombëtar, Tiranë
2004-Trajnim pasuniversitar në Mjekësi Familjare, Tiranë
Publikimet
qershor 2011-Politikat Shëndetësore lidhur me “Nënësinë e Sigurt” (Konferenca e 5-të e Perinatologjisë, Tiranë)
qershor 2010-“Menaxhimi i grave shtatzëna me qafën e mitrës të shkurtuar. Kush është në të vërtetë në rrezik?” (Konferenca IV e Perinatologjisë, Tiranë) Autor
qershor 2009-“Progesteroni për parandalimin e lindjes së parakohshme” (Buletini i Shkencave Mjekësore-2009)
Autori
dhjetor 2007-“HIV/AIDS dhe mënyrat e transmetimit” (Parandalimi i HIV/AIDS, f. 67-84, ISBN 9789995616069). Autori
maj 2008-Monitorimi Elektronik Intrapartum. Ndjesitë kundër marrëzive. (Buletin of Medical Science-Suplement Vol. 39, Nr. 3, f. 60-61). Bashkautor

Punësimi

Aktualisht punon si obstetër/gjinekolog në Maternitetin e Durrësit
shtator 2013-Praktikë në “Allgemeines Krankenhaus Spital (AKH)”, Diagnostikimi Prenatal (Wien, Austri)
mars 2011-Praktikë në “Krankenanstalt Rudolfstiftung Spital”, Procedura endoskopike & Ekografi Ob-Gyn (Wien, Austri)
2009-2014-Materniteti Lushnje, si obstetër/gjinekolog
2005-2009-Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Tiranë si obstetër/gjinekolog Rezident.
2003-2005-Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), Tiranë,
PROGRAMI I ZGJERUAR I IMUNIZIMIT
2008 (korrik)-Projekti ‘Aborti i sigurt’ i mbështetur nga “Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin”
2003-2004-Mjek i përgjithshëm në Urgjencën e Tiranës
2002-2003-Praktikë njëvjeçare në “ABC Family Health Center”.
2003-2004- Projekti  ‘Kërkimi Epidemiologjik i Sindromës së Rubeolës Kongjenitale’, (ISHP)

Qershor 2007-Rëndësia e Doppler-it të arterieve të mitrës në parashikimin e preeklampsisë dhe IUGR në një popullatë me rrezik të lartë. (Buletin of Medical Science-Suplement Vol. 28, Nr. 2, f. 78-81).
Bashkautor
Qershor 2007-Menaxhimi i këputjes së hershme të parakohshme të membranave. (Buletin of Medical Science-Suplement Vol. 28, Nr. 2, f. 56-61).
Bashkautor
Qershor 2007-Tokoliza. (Buletin of Medical Science-Suplement Vol. 28, Nr. 2, f. 39-44).
Bashkautor
Qershor 2007-Vlerësimi i gjatësisë së kolonës së mitrës si një parashikues i lindjes së parakohshme. (Kongresi i parë ndërkombëtar i Shoqatës së Kosovës për Aplikimin e Ultratingujve në Mjekësi, f. 54)
Bashkautor
tetor 2007-Feto morto in utero. (Konferenca e 15-të Mjekësore dhe Kirurgjike, Tiranë). Bashkautor
tetor 2007-Gjakderdhje vaginale e tremujorit të dytë dhe lindjes së parakohshme. (Konferenca e 15-të Mjekësore dhe Kirurgjike, Tiranë). Bashkëautor
tetor 2007-Endometrioza. (Konferenca e 15-të Mjekësore dhe Kirurgjike, Tiranë). Bashkautor

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Florian Llabani

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Florian Llabani