img-0
img-8

Dr. Flamur Vellku

Arsimi

NË VITIN 2000 LICENCË PËR Ushtrimin e PROFESIONIT TË KIRURGJIT
Në VITIN 2000 KURSI KUALIFIKIMI NË NDIHMËN E PARË EMERGJENTE (A.C.L.I.S) MBAJTUR NGA PROF. BERTINI
Në 1999 njohja e Diplomës në Mjekësi dhe Kirurgji në UNIVERSITETI I FIRENCES
NGA 1990-1995
DIPLOMA E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË DHE KIRURGJISË TË TIRANËS</p>
1) SHOQATA ITALIANE PËR REPROSTEZË (AIR): PËRDITËSIM KURS NË KIRURGJINË E RISHIKIMIT PROTETIK. INSTABILITETET, FRAKTURA PERIPROSTETIKE (HIP, GJUR, SHUP) (REGGELLO 2010)
2) KONGRESI O.T.O.D.I LAJME TOSKANË NË KIRURGJINË ORTOPEDIKE AREZZO 2009.
3) SHOQËRIA ITALIANE E ORTOPEDIKËS DHE TRAUMATOLOGJISË (SIOT): KURSI I PËRDITËSUESHËM NË RREGULLAT E RIPROSTEZËS SË GJURIT (REGGELLO 2009).
4) SHOQATA ITALIANE TË MJEKËSISË BËRTHAMORE DHE IMAZHIMIT MOLEKULAR” INFEKSIONET NË PROTEZËN E SHKURTËR: ORIENTIMET E REJA DIAGNOSTIC DHE TERAPEUTIC SIENA 2008.
5) KURSI I 6-të AIR I PËRDITËSUES NË KIRURGJIA PROTEZIKE RIVIZIONALE “ÇIMET NË RIPROSTEZËN E HIPSIT REPROSTEZA E GJURIT (REGGELLO 2007).
6) KURSI I 4-T AIR REFRESHING NË KIRURGJIA PROTETIKE REVIZIONALE” TRAJTIMI I MOBILIZIMIT ASEPTIK ACETABULARE (REGGELLO 2005)
7) KURS I 3-të AIR TEORIKO-PRAKTIK MBI REPROSTEZËN E ISHIT “SHKAKET, PARANDALIMI DHE TRAJTIMI” (REGGELLO 2008)
8) KURS I AIR 1 TEORIKO-PRAKTIK AJROR MBI RIPROSTEZEN E ISHTEVE “The ACETABOLARE RENFORCEMENT RINGS” (FIRENCE 2006).
9) PËRDITËSIM KURSIN “PATOLOGJIA E SHKRIMEVE DHE TENDONIT” PERSPEKTIVAT E REJA TEKNOLOGJIKE NË TEMAT E DIAGNOZISË DHE TERAPISË (AREZZO 2008). 10) OTODI “SHTEGA E TË MOSHURAVE ME FRAKTURË PREKSIMALE FEMURIT (LUCCA 2003).
11) TRAJNIMI I VAZHDUESHËM I OPERATORËVE SHËNDETËSOR “MENAXHIMI
E GJAKUT DHE PËRDORIMI I DERIVATVE TË GJAKUT” NË VITIN 2002 FIRENCE.
12) PËRDITËSIM PËR SIGURINË DHE EFEKTIVITETIN NË COXIB A BONIMO. FIRENCE 2004.
13) KURS PËRDITËSIM SHKENCOR “BLERTIMET E REJA NË
PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I KOMPLIKIMEVE KARDIOVASKULARË NË PACIENTIN HIPERTENZOR* FIRENCE 2003

Punësimi

QË NGA 2009 dhe  SOT
Shtëpia e të moshuarve VILLANOVA (CFO)
SPECIALIST ORTOPED DHE TRAUMATOLOGJI
FREELANCE NË BASHKËPUNIM ME NJËSINË PROTETIKE DREJTUAR PROF.P. GAROSI

NGA 2004 NË 2009
DEPARTAMENTI I ORTOPEDISË DHE TRAUMATOLOGJISË
UNIVERSITETI I SIENAS

NGA 2005 DERI N 2006 KURS I AVANCUAR NE “TERAPI OXYGEN-OZON” NNË LOMBOSCIATALGJI NË UNIVERSITETIN E SIENA-s

NGA 1997-2001
DEPARTAMENTI I KIRURGJISË TË PËRGJITHSHME
SPITALI CAREGGI

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Flamur Vellku

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Flamur Vellku