Dr. Eralda Lekli

Arsimi

-Diplomë e Integruar e nivelit të dytë, Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme  (6 vjeçare) .
-Diplomë: Specializim Afatgjatë në Alergologji dhe Imunologji Klinike.
-Çertifikatë Ekselence nga Akademia Europiane e Alergjisë dhe Imunologjise Klinike në Tetor 2021 ne provimin (13th  EAACI/UEMS Knowledge Examination in Allergology and Clinical Immunology) per njehesimin e njohurive te specialisteve ne Europe.
-Në vitin 2019 fiton çmimin, “EAACI Junior Member Quiz Winner Award April 2019”,Akademia Europiane e Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë Klinke (EAACI) .
-Në vitin 2013, Çertifikatë of Excellence- Best Student Oral Presentation at 1st International Congress of Biomedical Sciences, Tiranë.

Punësimi

-Mjeke Alergologe dhe Imunologe Klinike pranë spitalit Salus
-Pedagoge e Jashtme në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë dhe Universitetin Aldent.
-Pjesë e projekteve kërkimore në fushen e Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike.
-Publikime në revista shkencore dhe prezantime në aktivitete ndërkombetare dhe kombëtare.

-Pjesmarrëse në trajnime dhe aktivitete të ndryshme si :

 • Kursi: Imunoterapia allergen specifike, benefitet, personalizmi, compliance (Corso: Immunoterapia allergene specifica, benefici, personalizzazione, e compliance,  Aristea Education, Genova, Italy).
 • Webihealth- cikel trajnimesh (Lepida Italy, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UMT).
 • EFA (European Federation of Allergy) recommendations from the Youth Parliament of the European Parliament Interest Group on Allergy & Asthma.
 • Kongresi i Akademisё Europiane të Alergjisё Astmёs dhe Imnunologjisё Klinike.
 • (EAACI Congress 2020) Pjesёmarrje aktive, 2 prezantime (poster discussion).
 • ERS(Shoqata Europiane Respiratore )online training-Exacerbations in mild asthma.
 • Clinical Care Severe Acute Respiratory Infection- WHO.
 • EPROTECT Respiratory Infections, WHO.
 • Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection, prevention, response.
 • Infection Prevention and Control (IPC) for Novel Coronavirus (COVID-19), WHO.
 • Satelit Simposium i ERS nё Pneumologji 2020 (Shoqata Europiane Respiratore).
 • ERS Satelite Symposium 2020 in Pneumology (European Respiratory Association).
 • Takimi i Alergjisё dhe Astmёs Pediatrike, Firence, Itali. Pjesёmarrje aktive, (poster discussion)Paediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM, EAACI).
 • Seminari i Salzburg dhe Duke University USA, Salzburg, Austri, Medical University of Vienna and Duke University Medical Center, USA.
 • Kongresi i Akademisё Europiane tё Alergjisё Astmёs dhe Imnunologjisё Klinike.
 • EAACI  congress 2019, Congress of European Academy of  Allergy and Clinical Immunology Lisbon, Portugali, Pjesemarrje aktive, 3 prezantime poster.
 • 2008-2018 Trajnime te shumta ne fushen e Mjekesise, Specialitetit te Alergologjise dhe Kerkimit Shkencor.
 • Lektore ne cliklin e trajnimeve  Gusht, Dhjetor 2021, per mjeke specialiste dhe te familjes “Sëmundjet Alergjike, Aspekte Të Përditësuara” (akredituar nga QKEV 12 kredite).
 • 12th C1-Inhibitor Deficiency & Angioedema Workshop
 • ICMS International Conference of Medical Sciences, lektore dhe moderator sesioni.
 • EAACI Congress 2021, Kongresi i Akademisё Europiane te Alergjisё Astmёs dhe Imnunologjisё Klinike (Pjesёmarrje aktive, poster discussion).
 • The GA²LEN ANACARE webinar training course Anaphylaxis & the COVID-19 vaccination(Global Allergy &Asthma European Network).
 • ISAF 2021, International Severe Asthma Forum- EAACI.
 • EUFOREA Master Class Webinar ne Rhnitin Allergjik.
 • ERS Satellite 2022 (Shoqata Europiane Respiratore).

ANЁTARE:

-European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)

-European Respiratory Society( ERS)

-World Allergy Organisation (WAO)

-Shoqata Shqipetare e Alergjise, Astmes dhe Imunologjise Klinke (SHSHAAI)

 

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Eralda Lekli

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Eralda Lekli