Dr. Bruna Sukaj

Arsimi

– Nga vitit 2003 deri më 2007 Gjimnazi ‘‘Aleksandër Moisiu‘‘, perfundon arsimin e mesëm në Kavajë
– Nga viti 2007 deri 2013 deri më Fakulteti i mjekësisë, dega mjekësi e përgjithshme
Universiteti i Mjekësisë Tirane
– Nga viti 2015 deri në 2019 Specializim pranë shërbimit te kardiologjisë
Qendra Spitalore Universitare ‘‘Nene Tereza‘‘

Punësimi

– Ne periudhen 01/2015 12/2015, Floor Manager ACCS shpk
– Nga 05.10.2020- e në vazhdim, Mjeke kardiologe prane Spitalit Universitar te Traumes
– Nga 01.02.2020- e në vazhdim, Mjeke kardiologe prane Spitalit Salus
– Pjesëmarrje e rregullt në të gjitha konferencat vjetore të kardiologjisë nga 2015 e në vazhdim

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Bruna Sukaj

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Spitali SALUS