Dr.Arbesa Qinami

Arsimi

Në vitin 2006-2012 , ka përfunduar Mjeksi të Pergjithshme në Universitetin Mjeksorë të Varshavës , Poloni Në vitet 2018-2020 ka punuar si mjeke në spitalin e lindjes në Varshavë. Ka punuar në Qëndrën e Diagnostikimit dhe Trajtimit të Endometriozës duke diagnostikuar dhe trajtuar me metodat më të avancuara laparoskopike . Ka pjesmarrje në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombtare si : COGI Congress, RCOG, ISGE ETJ. Është pajisur me çertifkate specifike për kryerjen e : – Eko Gjinekologjike – Kolposkopi

Punësimi

Dr.Arbesa ka përfunduar Mjeksi të Pergjithshme, ne Poloni Specializuar në Obstetrikë-Gjinekologji në Klinikën I të Qëndrës së Formimit pasuniversitar Medical Center “Zelazna” në Varshavë , Poloni. (2013-2020) Ka punuar në spitalin me numrin e dytë më të madh të lindjeve në Poloni, në nivel terciar të referencës me rreth 7000 lindje në vit. Diagnostikon, ndjek dhe trajton pacientet me patologji të ndryshme gjinekologjike, nga më të zakonshmet deri tek më të vështirat / Asiston dhe kryen ndërhyrje gjinekologjike si : -Histerektomi – Patologjite e Ovarit – Endometrioza – Patologji te qafes se mitres. etj Ka punuar në Qëndrën e Diagnostikimit dhe Trajtimit të Endometriozës duke diagnostikuar dhe trajtuar me metodat më të avancuara laparoskopike .

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr.Arbesa Qinami

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr.Arbesa Qinami