Dr. Arbesa Qinami

Arsimi

-Në vitin 2006-2012 , ka përfunduar Mjeksi të Pergjithshme në Universitetin Mjeksorë të Varshavës , Poloni.
-Në vitet 2018-2020 ka punuar si mjeke në spitalin e lindjes në Varshavë.
-Ka punuar në Qëndrën e Diagnostikimit dhe Trajtimit të Endometriozës duke diagnostikuar dhe trajtuar me metodat më të avancuara laparoskopike .
-Ka pjesmarrje në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombtare si : COGI Congress, RCOG, ISGE ETJ.
-Është pajisur me çertifkate specifike për kryerjen e :
-Eko Gjinekologjike
-Kolposkopi

Punësimi

-Dr.Arbesa ka përfunduar Mjeksi të Pergjithshme, ne Poloni
Specializuar në Obstetrikë-Gjinekologji në Klinikën I të Qëndrës së Formimit pasuniversitar Medical Center “Zelazna” në Varshavë , Poloni. (2013-2020).
-Ka punuar në spitalin me numrin e dytë më të madh të lindjeve në Poloni, në nivel terciar të referencës me rreth 7000 lindje në vit.
-Diagnostikon, ndjek dhe trajton pacientet me patologji të ndryshme gjinekologjike, nga më të zakonshmet deri tek më të vështirat /
-Asiston dhe kryen ndërhyrje gjinekologjike si :
-Histerektomi
– Patologjite e Ovarit
– Endometrioza
– Patologji te qafes se mitres. etj
Ka punuar në Qëndrën e Diagnostikimit dhe Trajtimit të Endometriozës duke diagnostikuar dhe trajtuar me metodat më të avancuara laparoskopike .

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Arbesa Qinami

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Arbesa Qinami