Dr. Amarda Cenko

Arsimi

➡️Trajnuar në shkollën verore “ Menaxhimi Strategjik i Projektit në “Universita della Svizzera Italiana”, Lugano, ➡️Trajnuar në Trajnimin për Trajnerë për Profesionistët e Shëndetësisë “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim. ➡️Observership ne Sherbimin e Dermatologjise, Polo Pontino, Terracina, Siptali Fiorini, Universiteti “La Sapienza” ➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV , “Nails and Nail Diseases”, Bolonja, Itali ➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV “ Skin Cancer, Trieste Itali. ➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV, “Trichoscopy- course”, Varshave, Poloni ✅Dr. Cenko është bashkëautore e disa publikimeve shkencore mbi dermatologjinë!

Punësimi

Dr. Amarda është diplomuar në fushën e mjekësisë dhe specializuar në dermatologji, ka një eksperiencë të larmishme pune në këtë fushe dhe kualifikime të shumta brenda dhe jashte vendit ndër to veçojmë: ✅2009 – Projekti ACCESS; (Family Planning Initiative) financuar nga USAID ✅Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim Specialiste në sektorin e Akreditimit ✅Shërbimi I OnkoHematologjisë Pediatrike, QSUT. Mjeke Vullnetare duke u angazhuar në aktivitet ditore të Shërbimit të ✅Onko-Hematologjisë Pediatrike, nën mbikëqyrjen e mjekëve pediatër. ✅Mjeke e përgjithshme, duke bërë vlerësimin klinik të fëmijëve të moshës 3- 6 vjec, të institucioneve parashkollore, Kontrolli higjeno-sanitar i ambienteve, kontroll dhe vlerësim i ushqimit bazuar në standardet dhe kriteret për cilësinë, gramaturën, edukim dhe promocion shëndetësor me prindërit dhe personelin e këtyre institucioneve. ✅Autoriteti Shëndetësor Rajonal – Mjeke e përgjithshme, ✅Mjeke Dermatologe – Mjeke specialiste dermatologe prane sherbimit ambulator te dermatologjise, ne diagnostikim, trajtim dhe ndjekje ne vazhdim te patologjive akute e kronike te lekures. – Identifikim i rasteve me tumore malinje e beninje te lekures nepermjet kryerjes se dermatoskopise.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Amarda Cenko

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Amarda Cenko