Dr. Amarda Cenko

Arsimi

➡️Trajnuar në shkollën verore “ Menaxhimi Strategjik i Projektit në “Universita della Svizzera Italiana”, Lugano,
➡️Trajnuar në Trajnimin për Trajnerë për Profesionistët e Shëndetësisë “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndërvepruese të edukimit në vazhdim.
➡️Observership ne Sherbimin e Dermatologjise, Polo Pontino, Terracina, Siptali Fiorini, Universiteti “La Sapienza”
➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV , “Nails and Nail Diseases”, Bolonja, Itali
➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV “ Skin Cancer, Trieste Itali.
➡️Kurs trajnimi organizuar nga Akademia Europiane e Dermatologjise eVenerologjise EADV, “Trichoscopy- course”, Varshave, Poloni

✅Dr. Cenko është bashkëautore e disa publikimeve shkencore mbi dermatologjinë!

Punësimi

Dr. Amarda është diplomuar në fushën e mjekësisë dhe specializuar në dermatologji, ka një eksperiencë të larmishme pune në këtë fushe dhe kualifikime të shumta brenda dhe jashte vendit ndër to veçojmë:

✅2009 – Projekti ACCESS; (Family Planning Initiative) financuar nga USAID
✅Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim Specialiste në sektorin e Akreditimit
✅Shërbimi I OnkoHematologjisë Pediatrike, QSUT. Mjeke Vullnetare duke u angazhuar në aktivitet ditore të Shërbimit të
✅Onko-Hematologjisë Pediatrike, nën mbikëqyrjen e mjekëve pediatër.
✅Mjeke e përgjithshme, duke bërë vlerësimin klinik të fëmijëve të moshës 3- 6 vjec, të institucioneve parashkollore, Kontrolli higjeno-sanitar i ambienteve, kontroll dhe vlerësim i ushqimit bazuar në standardet dhe kriteret për cilësinë, gramaturën, edukim dhe promocion shëndetësor me prindërit dhe personelin e këtyre institucioneve.
✅Autoriteti Shëndetësor Rajonal – Mjeke e përgjithshme,
✅Mjeke Dermatologe – Mjeke specialiste dermatologe prane
sherbimit ambulator te dermatologjise, ne diagnostikim, trajtim dhe ndjekje ne vazhdim te patologjive akute e kronike te lekures. – Identifikim i rasteve me tumore malinje e beninje te lekures nepermjet kryerjes se dermatoskopise.

Kontakto Mjekun

Shkruani mesazhin tuaj për Dr. Amarda Cenko

Ju do të kontaktoheni menjëherë nga Dr. Amarda Cenko