Mbrojtja e trurit tuaj është prioritet

Prof. Dr. Alberto Pasqualin, një figurë e shquar ndërkombëtare në neurokirurgji, pret në Spitalin Salus pacientë për vizita dhe ndërhyrje.
Me një përvojë të pasur në fushën e neurokirurgjisë, Prof. Dr. Pasqualin ka kryer me sukses mbi 1800 operacione për aneurizma cerebrale dhe mbi 500 operacione për angioma cerebrale.
Përveç kësaj, Prof. Dr. Alberto Pasqualin ka kontribuar në literaturën shkencore me 170 artikuj, ndërsa ka redaktuar 3 libra në fushën e neurokirurgjisë vaskulare, duke përgatitur kapituj për botime ndërkombëtare prestigjioze.
Besojani shëndetin tuaj profesionistëve tanë, duke rezervuar tani një orar në numrat e kontaktit që ilustrohen në vijim.
📲+355 682053180 / +355 42390500
📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë
🌐www.salus.al