Laboratori i Spitalit Salus

Laboratori i Spitalit Salus, vjen pranë jush, në Qendër të Tiranës për të kryer një game të gjerë analizash të rutinës si dhe specifike në:

1. Onko – Hematologji
2. Koagulim dhe Hemostasë
3. Immunologji
4. Serologji,
5. Markues tumoral
6. Gjenetike molekulare
7. Mikrobiologji