Metoda të specializuara

Qendra jonë ofron një sërë metodash të veçanta që mund të nxisin ngjizjen. Ndërsa këto metoda nuk janë absolutisht të nevojshme, ato mund të rrisin shanset për shtatzani deri në një të tretën kur kombinohen me trajtimin optimal. Prandaj, është e këshillueshme që të konsultoheni privatisht me një mjek përpara se t’i drejtoheni.

Marrja  e spermës
Në raste të caktuara, është e mundur që të mos gjenden spermatozoide në ejakulat (Azoospermia) si, për shembull, në rastin e mbylljes së vas deferens. Megjithatë, ekzistojnë metoda alternative për marrjen e spermës si:

MESA
Aspirimi mikrokirurgjik i spermës nga epididymis është një operacion i vogël. Në këtë rast, të kryera nën anestezi të përgjithshme, spermatozoidet e pjekur hiqen me një mikropipetë nga tubat epididymale.

PESA
Aspirimi perkutan i spermatozoideve nga epididymis (PESA) është një tjetër metodë grumbullimi. Një biopsi me gjilpërë kryhet në shtresa të ndryshme të indit testikular dhe përdoret në rast të azoospermisë obstruktive.

TESE
Biopsia e spermës testikulare (TESE) përdoret kur sperma nuk është e pranishme as në testikuj. Në kirurgjinë TESE, të kryer nën anestezi të përgjithshme, merren dy ose më shumë mostra indesh, zakonisht nga të dy testikujt. Nëse identifikohet sperma që mund të përdoret për teknikat e fekondimit të asistuar, në shumicën e rasteve indi krioprezervohet, pastaj shkrihet më vonë për trajtimin me  ICSI.

TESA
Aspirimi i spermatozoideve nga testikuli (TESA) është një metodë që përfshin nxjerrjen e spermatozoideve me një gjilpërë specifike, duke kryer një biopsi testikulare perkutane. Metoda TESA përdoret zakonisht në prani të azoospermisë obstruktive.

IMSI (përzgjedhja e spermatozoideve)
Injektimi intracitoplazmatik i spermatozoideve të përzgjedhura morfologjikisht (IMSI) është një procedurë e veçantë e mjekësisë riprodhuese. Në metodën IMSI, spermatozoidet përzgjidhen nën një mikroskop të veçantë, me një zmadhim afërsisht 6000 herë më të lartë se zakonisht. (Pajisjet e përdorura në metodën ICSI zakonisht ofrojnë vetëm 400 herë zmadhimin.) Falë këtij zmadhimi mund të njihet morfologjia e brendshme e spermatozoideve. Kështu, metoda IMSI lejon përjashtimin e spermatozoideve jonormale, të cilat mund të ndikojnë negativisht në fekondim.

AH
Assisted Hatching, është një metodë që lehtëson daljen e embrionit nga zona pellucida. Zona pellucida bëhet më e hollë me anë të një lazeri të veçantë, i cili lejon embriologun të krijojë një prerje veçanërisht të saktë në sipërfaqe. Kjo metodë përdoret zakonisht kur zona pellucida është shumë e trashë.

IVM
Maturimi In Vitro (“maturimi in vitro i ovociteve”) është një procedurë ideale veçanërisht për pacientët që kanë hasur probleme me trajtimet klasike. Në metodën IVM, ovocitet e papjekura më parë lihen të piqen në inkubator. Pasi të arrihet faza e duhur e zhvillimit, kryhet inseminimi.

ISM-ET
Vendosja mbështetëse e terrenit te pjatës së petrit ku ndodhen embrionet perpara transfertes se embrionit paraqet një mundësi për përgatitjen optimale të mukozës për transferimin e embrionit në të ardhmen. Pas tre ditësh nga mbledhja e ovociteve, pikat e mjedisit të kulturës, brenda të cilit ndodhen embrionet, futen në zgavrën e mitrës me anë të një kateteri. Pasi të kryhet transferimi i embrionit, kjo teknikë duhet të ndikojë pozitivisht në folezën e mëvonshme.

Kultivimi i zgjatur
Kjo teknikë parashikon zgjatjen e embriogjenezës deri në ditën e pestë; kjo fillon në ditën e fekondimit të ovocitit derisa të transferohet në mitër dhe në këtë rast embrioni është në fazën e blastocistit. Embrionet që transferohen në fazën e blastocistit kanë një shans më të mirë për tu ngjizur dhe për të dhënë shtatzani, sepse janë më të pjekur dhe endometriumi është më i përgatitur për implantim. Meqenëse vetëm rreth një e treta e embrioneve arrijnë në fazën e blastocistit, zgjedhja e embrionit na lejon të përcaktojmë se cili prej tyre ka një potencial përgjithësisht më të madh për zhvillim.

Krioprezervimi
Në krioprezervim, gametet mashkullorë, ato femërorë dhe embrionet   ruhen në -196 ° C në azot të lëngshëm, duke garantuar kushtet e qëndrueshmërisë së qelizave.