IUI

Inseminimi intrauterin (IUI) është metoda më e praktikuar e mjekësisë riprodhuese dhe në përgjithësi është gjithashtu më pak e rrezikshme. Megjithatë, nuk është i përshtatshëm për të gjitha problemet që lidhen me infertilitetin, por vetëm në disa raste specifike.

Kjo teknikë kërkon që spermatozoidet të mblidhen më parë me masturbim dhe të trajtohen në laborator përmes një procedure specifike, nga e cila do të merret një sasi sperme me lëvizshmëri të lartë të spermatozoideve (~ 98%). Më pas ato futen direkt në zgavrën e mitrës nëpërmjet një kateteri të hollë në një moment të saktë, pra gjatë fazës ovuluese.

Në varësi të indikacionit terapeutik, metoda mund të përdoret në rastin e një cikli spontan ose në rastin e një cikli të stimuluar.

Supozimet dhe indikacionet terapeutike : 

Për të aplikuar IUI, një nga parakushtet themelore është prania e një tubi ovarian të lirë. Kjo gjendje mund të kontrollohet duke kryer një histeroskopi ose laparoskopi.Sa i përket partnerit, do të duhet të konfirmohet gjendja e Normozoospermisë së lëngut seminal.

Indikacion terapeutik

Në prani të një cikli spontan, IUI aplikohet kur çifti ka një nga diagnozat e mëposhtme:

- Partnerja

- Partneri

Trajtimi

Në varësi të indikacioneve terapeutike dhe në bazë të situatës mjekësore dhe personale të çiftit, do të bihet dakord nëse do të kryhet IUI gjatë ciklit normal apo nëse metoda duhet të mbështetet me marrjen e tabletave apo dhënien e injeksioneve hormonale.

Stimulimi ka avantazhin e nxitjes së ovogjenezës. Megjithatë, duhet shtuar se mund të shkaktojë edhe lindje të shumëfishta në të njëjtën kohë. Përveç kësaj, duhet të përcaktohet nëse duhet pritur për ovulim spontan apo nëse duhet stimuluar farmakologjikisht.

Nëse ovulacioni spontan rezulton të jetë zgjidhja më e arsyeshme, ai do të duhet të përcaktohet me saktësi më të madhe duke kryer një eko transvaginal dhe doza hormonale.

Normalisht, pas 20-30 orësh nga rritja e LH, kryhet IUI. 

Në fund, pacientja do të duhet të shtrihet për 10-15 minuta pas së cilës ajo mund të rifillojë jetën normale të përditshme.