Kirurgjia Maksilofaciale në duart e ekspertëve

Kirurgjia Maksilofaciale mundëson korrigjimin e një spektrumi të gjerë asimetrive apo anomalive skeletike të fytyrës dhe të dhëmbëve. Me anë të kësaj ndërhyrjeje mundësohet korrigjimi në total i kafshimit, përmirësohet në mënyrë të ndjeshme estetika e fytyrës dhe në të njejtën kohë korrigjohen edhe problematika funksionale të lidhura me përtypjen, të folurën dhe frymëmarrjen.

Dr. Francesco Lagana pret në Salus pacientët që kanë nevojë për kryerjen e ndërhyrjeve maksilofaciale.

Me një eksperiencë shumëvjeçare Departamenti i Kirurgjisë maksilofaciale, i përbërë nga një ekip multidisiplinar i nënshtron një përkushtim të veçantë korrigjimeve të asimetrive të fytyrës dhe të nofullave dhe keq kafshimet e lidhura me to si edhe me trajtimet preprotetike implantare!

Për më shumë informacion, apo për t’i besuar shëndetin tuaj ekspertëve tanë, telefononi tani në numrat e kontaktit që ilustrohen në vijim.

📲+355 682053180 / +355 42390500

📍Adresa: Rruga Vidhe Gjata 16, Tiranë

🌐www.salus.al

➕𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬, 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐲𝐭