Imunoterapia Alergjen Specifike (IAS) .

💊Imunoterapia Alergjen Specifike (IAS) është një trajtim unik për Rinitin Alergjik dhe Astmën Alergjike.
🎯 IAS synon tolerancën imunologjike dhe klinike afatgjatë specifike ndaj alergjenit dhe mund të modifikojë rrjedhën natyrore të sëmundjeve alergjike respiratore.
🌿Në varësi të klimës dhe kushteve gjeografike, polenet ose akarienet(parazitet e pluhurit) janë burimet më të rëndësishme të alergjenëve të zbatueshëm për IAS;
🐕Alergjia nga kafshët ose myku janë indikacione për IAS në raste të zgjedhura.
👉 IAS sigurohet nga aplikime të përsëritura të dozave të larta të alergjenit për të paktën tre vjet.
👉 Dy rrugët më të përshkruara dhe efikase të IAS janë imunoterapia me injeksione subkutane (SCIT) dhe pika ose tableta sublinguale (SLIT).
👉SLIT ka një profil superior të sigurisë
🏥🐝IAS për helmin e hymenoptereve (bleta, grereza) eshte terapia jeteshpetuese në pacientet me anafilaksi pas pickimit të këtyre insekteve.
☎️Kontakto në numrin 0682053180 / +355 4 23 90 500 për më shumë informacion ose për të rezervuar një vizitë me mjeken alergologe!

➕Salus, spitali yt!